Cestovné predstavuje cenu určenú v tarife za prepravu osôb, živých spoločenských zvierat, batožiny a iných vecí. Cestujúci platí za cestovný lístok v hotovosti alebo čipovou kartou. Cena lístka je určená podľa kilometrickej vzdialenosti. V prímestskej autobusovej doprave v Prešovskom a Košickom samosprávnom je stanovený jednotný tarifný systém.

Preprava sa vykonáva za úhradu, a to podľa týchto druhov cestovného:

  • základné – v hotovosti, z čipovej karty a prestupné
  • zľavnené – v hotovosti, z čipovej karty a prestupné
  • osobitné
  • víkendové