Jednosmerné osobitné cestovné

je zľavnené cestovné pre určité skupiny cestujúcich. Za každých aj začatých 50 km je cena 0,20 €.

Nárok na jednosmerné osobitné cestovné majú:

  1. Občania po dovŕšení 70. roku veku. Cestujúci sa preukáže občianskym preukazom.
  2. Tehotné ženy, pričom podmienkou je, aby cestovný lístok uhrádzali čipovou kartou.
  3. Držitelia zlatej Janského plakety, pričom podmienkou je, aby cestovný lístok uhrádzali čipovou kartou.