V prímestskej autobusovej doprave Košického a Prešovského samosprávneho kraja dôjde čoskoro k zmene tarify. Súčasnú kilometrickú tarifu nahradí zónová tarifa. Cestovné sa už nebude určovať podľa kilometrických pásiem, ako je tomu dnes, ale podľa počtu zón na trase. Benefitom najmä pre pravidelných denných cestujúcich a pre cestujúcich na dlhšie vzdialenosti budú novozavedené predplatné a prestupné lístky. Zjednodušená a sprehľadnená bude aj štruktúra poskytovaných zliav.

Základné delenie cestovného z hľadiska poskytovanej zľavy:

Nové druhy cestovných lístkov:

 • Jednorazový prestupný lístok:
  • Lístok platný na 2 spoje v rámci cesty (teda vrátane 1 prestupu), pričom cena prestupného lístka na 2 spoje bude výhodnejšia než cena, ktorú by cestujúci zaplatil, ak by si zakúpil lístok na každý spoj zvlášť.
  • Nákup jednorazových prestupných lístkov bude podmienený platbou z dopravnej karty (fyzickej alebo vituálnej).
 • Časové predplatné lístky:
  • Jednodňový celosieťový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ do konca daného dňa.
  • Mesačný zónový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 30 dní.
   Mesačný celosieťový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 30 dní.
  • Štvrťročný zónový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 90 dní.
   Štvrťročný celosieťový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 90 dní.
  • Polročný zónový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 180 dní.
   Polročný celosieťový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 180 dní.
  • Ročný zónový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci zakúpených tarifných zón po dobu 365 dní.
   Ročný celosieťový lístok – neobmedzené cestovanie v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ po dobu 365 dní.
  • Časové predplatné lístky nebudú k dispozícii v papierovej forme. Nosičom časových predplatných lístkov bude výhradne dopravná karta (fyzická alebo virtuálna).