Please or Register to create posts and topics.

Cezhraničné spojenie medzi Vysokými Tatrami a Poľskom

Región Vysokých Tatier je jednou z turisticky najexponovanejších lokalít, čo platí ako na Slovensku, tak aj v Poľsku. V posledných rokoch je možné badať zvyšujúci sa záujem návštevníkov spoznať obe strany veľhôr - či už s ohľadom na turistické strediská alebo prírodné zaujímavosti, napriek tomu však medzi slovenskou a poľskou stranou neexistuje (s výnimkou sezónnych vlakov Poprad - Muszyna) žiadne pravidelné spojenie.

Súkromný poľský dopravca Strama síce zvykol prevádzkovať autobusovú linku Zakopane - Starý Smokovec - Poprad, no tá fungovala na komerčnom základe a s jediným párom spojov za deň (a aj to iba v letných mesiacoch), v dôsledku čoho bola pre väčšinu potenicálnych cestujúcich mimoriadne neatraktívna.

Pre obyvateľov ako aj turistov by bolo určite veľkým prínosom, ak by vzniklo celoročné cezhraničné spojenie s pravidelným taktom, ktoré by bolo prevádzkované vo verejnom záväzku.

Mojím návrhom je zavedenie autobusovej linky xxx, ktorá by premávala po trase Zakopane - Bukowina Tatrzańska - Ždiar - Tatranská Lomnica - Starý Smokovec - Štrbské Pleso (- Podbanské). Na linke by platila tarifa IDS a bola by prevádzkovaná v nasledovnom takte:
---Pracovné dni mimo sezóny: Zakopane - Štrbské Pleso (120') - Podbanské (240')
---Víkendy, pracovné dni počas sezóny: Zakopane - Štrbské Pleso (60') - Podbanské (120')

Dané riešenie by okrem spojenia s Poľskom ponúklo tiež spojenie medzi Podbanským a Štrbským Plesom, ktoré momentálne úplne absentuje (takže by šlo o zabezpečovanie základnej dopravnej obslužnosti), či doplnkovú kapacitu k električkám TEŽ. V záujme o čo najväčšiu ekonomickú efektivitu by nová linka mohla nahradiť tiež vybrané súčasné autobusové spoje, s ktorými by bola v súbehu.

Za vytvorenie takejto linky bola zo strany poľských občanov iniciovaná aj petícia: https://www.petycjeonline.com/autobuspoprad

idsvychod has reacted to this post.
idsvychod

Dobrý deň,

v súčasnosti prebieha spracovanie Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja (PDO PSK), ktorý čiastočne počíta aj s vašim návrhom. V PDO PSK sú v oblasti Vysokých Tatier navrhované autobusové linky Poprad - Starý Smokovec - Ždiar – Zakopané, Šuňava – Štrbské pleso – Pribylina – Liptovský Mikuláš, ako aj linka Štrbské pleso – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – Lendak, ktoré v návrhu počítajú s previazanosťou na sieť Tatranských elektrických železníc (TEŽ).

Predtým, ako vstúpili do platnosti obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19, prevádzkoval súkromný poľský dopravca STRAMA 4 páry denných autobusových spojení počas letných mesiacov, kde bolo možné využiť aj spojenie s prestupom v Starom Smokovci na TEŽ v smere na Štrbské pleso a tam následne využiť možnosť pokračovať autobusovým spojením smerom na Pribylinu, Liptovský Mikuláš. Tieto spojenia zo Štrbského plesa do Liptovského Mikuláša jazdia v počte 3 páry počas letných prázdnin cez víkendy a štátne sviatky. Je predpoklad, že dopravca STRAMA po skončení pandémie spoje na trase Zakopané - Poprad, obnoví.

Matej has reacted to this post.
Matej
[bbp-forum-index]