Prinášame vám prehľad najčastejšie sa opakujúcich otázok, ktoré sa týkajú integrovaného dopravného systému a zmien vo verejnej doprave na východnom Slovensku.

V prípade, že ste nenašli odpoveď na otázku, ktorá vás zaujíma, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo nás kontaktujte na sociálnych sieťach. Napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame, Twitteri alebo prostredníctvom LinkedIn.

Zmena súčasnej kilometrickej tarify na novú modernú tzv. zónovú tarifu sa uskutoční v priebehu mesiaca februára 2021. V prvej etape tarifnej integrácie dôjde k zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave, ostatné segmenty dopravy sa do tarifnej integrácie budú zapájať v priebehu roku 2021.
Pre výpočet cestovného musíte vedieť, cez koľko alebo cez ktoré zóny budete cestovať a koľko táto Vami zvolená cesta bude trvať. Zo schémy zón si vypočítajte, cez koľko/ktoré zóny vedie Vaša cesta a podľa toho zvoľte správy lístok. Ak budete cez niektorú zo zón prechádzať viackrát, vždy sa počíta len raz. Ak si kupujete lístok na stanici, alebo u vodiča prímestského autobusu, stačí poznať kadiaľ vedie vaša cesta, predajný systém vypočíta potrebný počet zón sám.
Hlavnou výhodou dopravnej karty je, že pri platbe cestovného je cestovné nižšie, ako pri platbe v hotovosti. Ďalej je možné na dopravné karty nahrávať časové predplatné lístky. V neposlednom rade je možné dopravnú kartu prepojiť priamo s mobilnou aplikáciou, kde bude možné pri platbách za cestovné použiť priamo mobilný telefón s technológiou NFC.
Áno je to možné. V prípade spoločnej cesty cestujúceho, ktorý je držiteľom dopravnej karty, a jedného alebo viacerých spolucestujúcich, si môžu títo spolucestujúci zakúpiť jednorazový cestovný doklad z tej istej dopravnej karty, pri podmienke identickej cesty s cestou držiteľa dopravnej karty. Nezáleží pri tom, či cestujúci – držiteľ dopravnej karty cestuje na jednorazový alebo časový predplatný cestovný doklad. Ak si chcú spolucestujúci uplatniť nárok na zľavu, musia ho preukázať v súlade s tarifou.
Dopravnú kartu na prímestskú autobusovú dopravu si cestujúci môže vybaviť buď online, alebo osobne na autobusových staniciach dopravcov PSK – SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s., BUS Karpaty spol. s r. o. a dopravcov KSK – ARRIVA Michalovce, a.s., eurobus, a.s. Online je kartu možné objednať prostredníctvom portálu www.ubian.sk alebo mobilnej aplikácie UBIAN. V prípade online objednávky príde dopravná karta cestujúcemu domov poštou za dvojeurový poplatok, prípadne si ju môže bezplatne vydvihnúť v niektorom zo zákazníckych centier dopravcu, od ktorého si ju objednal. Obdobným spôsobom je možné online dobíjanie kreditu na dopravnej karte. Služby online objednávania a dobíjania kariet zatiaľ fungujú u 2 dopravcov PSK – SAD Prešov a BUS Karpaty a 2 dopravcov Košického samosprávneho kraja (KSK) – eurobus a ARRIVA Michalovce. Každá dopravná karta platí bez obmedzení u všetkých zmluvných dopravcov PSK a KSK (teda aj u SAD Poprad a SAD Humenné) – bez ohľadu na to, u ktorého dopravcu PSK alebo KSK si cestujúci dopravnú kartu kúpil alebo dobil na nej kredit.  Kartou môže cestujúci uhrádzať jednorázové cestovné lístky aj v mestských dopravách na východe Slovenska okrem mesta Prešov.
Maximálny počet prestupov v rámci jednorazového lístka je 2.
Bohužiaľ v súčasnosti je možné využívať nové produkty tarify len na linky prímestskej autobusovej dopravy. Intenzívne sa však pracuje na zaintegrovaní aj ďalších segmentov dopravy, mimo iné aj vlakových spojení.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.idsvychod.sk, prípadne nás môžete kontaktovať na email idsvychod@idsvychod.sk, kde Vám radi odpovieme na všetky Vaše otázky a pripomienky.

Integrovaný dopravný systém by mal byť v ideálnom prípade spúšťaný fázovitým spôsobom, teda postupne by mali byť pridávané jednotlivé geografické zóny, v priebehu niekoľkých rokov od začiatku procesu. Kedy bude spustená prvá fáza, je zatiaľ predčasné hovoriť. Treba si uvedomiť, že budovanie IDS je v podmienkach Slovenska enormne sťažené roztrieštením kompetencií v oblasti objednávania výkonov verejnej osobnej dopravy medzi štát (železničná doprava) mestá (MHD) a samosprávne kraje (PAD).
Cena cestovného vo fungujúcom IDS by mala byť priamo úmerná kvalite systému, avšak lacnejšia než pri použití automobilu na tú istú cestu. Ďalej je potrebné množstevnými zľavami stimulovať cestujúcich na pravidelné používanie hromadnej dopravy, nevyhnutná je však aj prijateľná cena pre náhodných cestujúcich – napr. turistov.
Výsledkom zavedenia nového systému má byť úplne nová podoba systému verejnej dopravy, pre ktorý budú charakteristické najmä 2 hlavné znaky: – dopravná integrácia = reforma liniek a spojov, tak aby jednotlivé druhy dopravy (vlaky, autobusy, MHD) navzájom spolupracovali ako jeden systém, aby linky a spoje na seba nadväzovali, aby spoje jazdili v pravidelných minútových intervaloch a pod., – tarifná integrácia = jednotné tarifné podmienky a tzv. spoločný cestovný lístok vo verejnej doprave, teda stav, kedy na jeden cestovný doklad môže cestujúci využívať rôzne druhy verejnej dopravy, pričom cena cestovného nezáleží od druhu dopravného prostriedku.
Taktová doprava sa vyznačuje odchodmi autobusov zo stanice resp. zastávky vždy v rovnakú minútu počas celého dňa. To vnáša do systému poriadok a priehľadnosť, čo ocenia najmä cestujúci. Taktový cestovný poriadok vedie k jednoduchej zapamätateľnosti časových polôh spojov z pohľadu cestujúcej verejnosti, a tým k zatraktívneniu verejnej osobnej dopravy vo vzťahu k individuálnemu motorizmu. V rámci postupného budovania IDS bol od januára 2020 zavedený integrovaný taktový cestovný poriadok na 2 pilotných linkách, a to Stará Ľubovňa –Jakubany a Humenné – Snina.
Nová zónová tarifa ponúka cestujúcim hneď niekoľko nových druhov cestovného.