V prímestskej autobusovej doprave Košického a Prešovského samosprávneho kraja dôjde k zmene tarify. Súčasnú kilometrickú tarifu nahradí zónová tarifa so zásadne rozšírenou ponukou druhov cestovného. Pribudnú jednorazové prestupné lístky, ako aj denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky. Čím bude časová platnosť lístka dlhšia, tým bude jeho cena v prepočte na 1 cestu výhodnejšia.

Cestovné sa už nebude určovať podľa kilometrických pásiem, ako je tomu dnes, ale podľa počtu zón na trase. Benefitom najmä pre pravidelných denných cestujúcich a pre cestujúcich na dlhšie vzdialenosti budú novozavedené výhodné predplatné a prestupné lístky. Zjednodušená a sprehľadnená bude aj štruktúra poskytovaných zliav.

Nárok na polovičnú zľavu budú mať po novom aj seniori od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné cestovné. Zároveň dôjde k zjednoteniu a percentuálnemu zvýšeniu zľavy pre všetky kategórie cestujúcich, ktorí majú nárok na tzv. zľavnené cestovné (50% zľava), a to zo súčasných 40 – 45 % na rovných 50 %.

Základné delenie cestovného z hľadiska poskytovanej zľavy:

Nové druhy cestovných lístkov:

  • Jednorazový prestupný lístok:
    • Lístok platný na 2 spoje v rámci cesty (teda vrátane 1 prestupu), pričom cena prestupného lístka na 2 spoje bude výhodnejšia než cena, ktorú by cestujúci zaplatil, ak by si zakúpil lístok na každý spoj zvlášť.
    • Nákup jednorazových prestupných lístkov bude podmienený platbou z dopravnej karty (fyzickej alebo vituálnej).

More information:

The Košice and Prešov self-governing regions are preparing news in bus transport:
https://idsvychod.sk/kosicky-a-presovsky-kraj-chystaju-novinky-v-autobusovej-doprave/

The Prešov and Košice self-governing regions will introduce transfer and prepaid fare in suburban transport:
https://idsvychod.sk/presovsky-a-kosicky-kraj-zavedu-v-primestskej-doprave-prestupne-a-predplatne-listky/

The Košice and Prešov self-governing regions will simplify the system of discounts in suburban transport:
https://idsvychod.sk/kosicky-a-presovsky-kraj-zjednodusia-system-zliav-v-primestskej-doprave/

In suburban transport in the east of Slovakia, you will also be able to pay by mobile:
https://idsvychod.sk/v-primestskej-doprave-na-vychode-slovenska-zaplatite-uz-aj-mobilom/