Kontaktujte nás


  Kontaktné informácie

  IDS Východ, s.r.o.

  Adresa, na ktorej nás nájdete
  (zároveň korešpondenčná adresa)
  Strojárenská 3
  040 01, Košice

  Administratívne sídlo spoločnosti
  Turgenevova 36
  040 01, Košice

  IČO: 52 681 734
  DIČ: 212 110 4293
  IČ DPH SK 212 110 4293

  Bankové spojenie
  Všeobecná úverová banka, a.s.
  IBAN: SK39 0200 0000 0041 9152 7355

  Kde nás nájdete?