Faktúra

Zmluvný partner

Názov: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

IČO: 30810710

Adresa: Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 76223148

Predmet: Technická norma STN P 73 6425

Dátum dodania: 26. 08. 2022

Celková hodnota: 37.44 €

Dátum zverejnenia: 31. 08. 2022

Súvisiace dokumenty

Objednávky:

Technická norma STN P 73 6425

Zmluvy:

Poznámka: