So zavedením zónovej tarify pribudne možnosť zakúpenia si výhodného jednorazového prestupného lístka. Prestupný lístok bude platný na 2 spoje (1 prestup), pričom jeho cena bude výhodnejšia v porovnaní so situáciou, ak by si cestujúci kúpil lístok na každý spoj zvlášť.

Napríklad pri ceste z Bardejova do Košíc s prestupom v Prešove si cestujúci už v spoji Bardejov – Prešov zakúpi lístok až do Košíc, pričom v Prešove, pri nastupovaní do spoja Prešov – Košice, sa už iba preukáže platným lístkom (nebude si musieť zakupovať ďalší lístok), pričom zaplatí menej, než by zaplatil, ak by si kúpil osobitne lístok Bardejov – Prešov a následne lístok Prešov – Košice.

Dôležité bude, aby cestujúci pri nástupe do prvého spoja nahlásil vodičovi výstupnú zastávku alebo obec prvého spoja (napr. „Prešov“), ako aj cieľovú obec na druhom spoji (napr. „Košice“). Príklad hlásenia: „Do Prešova s pokračovaním do Košíc.“

Využitie prestupných cestovných lístkov bude podmienené platbou z dopravnej karty (fyzickej alebo virtuálnej). V budúcnosti, po zavedení Mobilnej aplikácie IDS Východ, bude možný nákup prestupných lístkov aj prostredníctvom Mobilnej aplikácie IDS Východ.

Pri prestupných lístkoch je dôležitá časová platnosť, ktorá je stanovená počtom prejdených zón x 30 minút. Napríklad pri 5-zónovom prestupnom cestovnom lístku je nutné celkovú cestu vrátane prestupu do cieľovej zastávky zrealizovať do 150 minút (5 zón x 30 minút = 150 minút). Z hľadiska posúdenia platnosti lístka je záväzný cestovný čas z nástupnej do výstupnej zastávky uvedený v zastávkovom cestovnom poriadku príslušnej linky.

Lístok bude mať zónovú a časovú platnosť. Zónová platnosť bude daná zoznamom zón zapísaným na lístku. Časová platnosť lístka sa bude určovať ako počet zón zapísaných na lístku krát 30 minút (napr. 10-zónový lístok Bardejov – Košice bude mať časovú platnosť 10 x 30 minút = 300 minút, teda presne 5 hodín od momentu vydania lístka). Časovú platnosť bude potrebné sledovať iba v prípade neštandardne dlhých prestupov.

Cestovné sa bude týkať spojov regionálnej autobusovej dopravy dopravcov ARRIVA Michalovce, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov SK. Podrobné informácie budú dostupné v Tarife IDS Východ.