V prímestskej autobusovej doprave Košického a Prešovského samosprávneho kraja dôjde k zmene tarify. Súčasnú kilometrickú tarifu nahradí zónová tarifa. Cestovné sa už nebude určovať podľa kilometrických pásiem, ako je tomu dnes, ale podľa počtu zón na trase. Benefitom najmä pre pravidelných denných cestujúcich a pre cestujúcich na dlhšie vzdialenosti budú novozavedené predplatné a prestupné lístky. Zjednodušená a sprehľadnená bude aj štruktúra poskytovaných zliav.

Základné delenie cestovného z hľadiska poskytovanej zľavy:

Nové druhy cestovných lístkov:

  • Jednorazový prestupný lístok:
    • Lístok platný na 2 spoje v rámci cesty (teda vrátane 1 prestupu), pričom cena prestupného lístka na 2 spoje bude výhodnejšia než cena, ktorú by cestujúci zaplatil, ak by si zakúpil lístok na každý spoj zvlášť.
    • Nákup jednorazových prestupných lístkov bude podmienený platbou z dopravnej karty (fyzickej alebo vituálnej).


Zónová tarifa bude v prvej fáze uplatnená iba v prímestskej autobusovej doprave, následne sa však počíta s jej postupným rozširovaním aj na železničnú dopravu a MHD v jednotlivých mestách Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Konečným cieľom je, aby jeden cestovný lístok platil bez obmedzení v autobusovej, železničnej, aj mestskej hromadnej doprave na celom území východného Slovenska.

Spustenie prvej fázy zónovej tarify IDS Východ je naplánované po začiatku platnosti nových zmlúv s autobusovými dopravcami v Prešovskom samosprávnom kraji. Nové zmluvy majú začať platiť od 1. 1. 2024. V Košickom samosprávnom kraji sú nové zmluvy s autobusovými dopravcami v platnosti od 1. 4. 2022.