Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. zverejňuje na svojom webovom sídle www.idsvychod.sk podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v záujme zvýšenia transparentnosti informácie týkajúce sa:

  • zmlúv
  • faktúr
  • objednávok