Spoločnosť IDS Východ, s.r.o. zverejňuje na svojom webovom sídle www.idsvychod.sk podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v záujme zvýšenia transparentnosti informácie týkajúce sa:

  • zmlúv
  • faktúr
  • objednávok
 

zmluvy – kontakt:
JUDr. Katarína Stojková
e-mail: stojkova@idsvychod.sk

faktúry a objednávky – kontakt:
Ing. Ján Rozkoš
e-mail: ekonomika@idsvychod.sk