V prímestskej autobusovej doprave sa bezplatne prepravujú:

  • príručná batožina prepravovaná v priestore pre cestujúcich,
  • detské kočíky obsadené dieťaťom, jeden pár lyží, sánky alebo jeden snowboard,
  • batožiny (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúcich, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
  • živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,
  • vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S.