Na telefónnom čísle 055/333 33 31 alebo prostredníctvom nižšie uvedeného elektronického formulára môžete 24 hodín denne a 7 dní v týždni hlásiť:

  • nevypravené spoje,
  • chronické meškania,
  • predčasné odchody spojov,
  • nevhodné správanie vodiča alebo spolucestujúcich,
  • nevhodné hygienické podmienky,
  • úniky tržieb v dôsledku nevydávania cestovných lístkov.

Vaše podnety budú riešené v súčinnosti s príslušnými objednávateľmi (Prešovský a Košický samosprávny kraj) a ich zmluvnými dopravcami (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov).

Infolinka neslúži na poskytovanie informácií o odchodoch spojov ani na pripomienkovanie cestovných poriadkov. V prípade žiadosti o zmenu cestovného poriadku môžete použiť formulár na to určený.
    ÁnoNie