S predplatným cestovným lístkom bude možné v rámci jeho časovej platnosti vykonať neobmedzený počet a dĺžku jázd po akýchkoľvek cestách na území príslušných tarifných zón. Predplatné cestovné lístky budú výhodné najmä pre pravidelných denných cestujúcich. Čím bude ich časová platnosť dlhšia, tým výhodnejšia bude ich cena. Zavedené budú už čoskoro spolu so zónovou tarifou.

 • Zónové predplatné lístky budú platné iba na území vybraných (zakúpených) tarifných zón, ktoré si určí cestujúci. Budú sa dať zakúpiť najviac na 8 zón.
 • Celosieťové predplatné lístky budú platné v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ (teda v rámci celého územia východného Slovenska).

Len s dopravnou kartou

Nosičom mesačných, štvrťročných, polročných a ročných predplatných lístkov bude výlučne dopravná karta s fotografiou, menom a priezviskom cestujúceho, ako aj s uvedenou časovou platnosťou karty a identifikačným číslom karty, vydaná niektorým zo zmluvných dopravcov Košického a Prešovského samosprávneho kraja (ARRIVA Michalovce, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov SK), Dopravným podnikom mesta Košice, alebo Dopravným podnikom mesta Prešov. Použiteľný na tento účel bude aj študentský „ISIC“ preukaz.

Na nákup jednodňového celosieťového lístka bude stačiť aj dopravná karta bez vyššie popísaných špecifík (fotka, meno,…).

Ako zakúpiť predplatný lístok?

Mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky bude možné zakúpiť prostredníctvom e-shopu na www.ubian.sk, resp. mobilnej aplikácie UBIAN, alebo osobne v zákazníckych centrách zmluvných dopravcov Košického a Prešovského samosprávneho kraja (ARRIVA Michalovce, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov SK). Následne ich bude možné dobíjať o rovnakú sumu (resp. predlžovať platnosť o rovnaké časové obdobie) aj u vodiča v autobuse.

Jednodňový celosieťový lístok bude možné zakúpiť aj priamo v autobuse u vodiča. Časovú platnosť jednodňového lístka nebude možné predlžovať.

Druhy predplatných lístkov:

 • Jednodňový celosieťový lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ (teda celého územia východného Slovenska) do konca daného dňa.
  • Výhodný pre cestujúcich, ktorí plánujú v priebehu jedného dňa vykonať väčšie množstvo ciest v rámci regionálnej autobusovej dopravy, napr. pre turistických návštevníkov.
 • Mesačný zónový lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci vybraných (zakúpených) tarifných zón po dobu 30 dní.
 • Mesačný celosieťový lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ (teda celého územia východného Slovenska) počas 30 dní.
 • Štvrťročný zónový lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci vybraných (zakúpených) tarifných zón po dobu 90 dní.
 • Štvrťročný celosieťový lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ (teda celého územia východného Slovenska) počas 90 dní.
 • Polročný zónový lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci vybraných (zakúpených) tarifných zón po dobu 180 dní.
 • Polročný celosieťový lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ (teda celého územia východného Slovenska) počas 180 dní.
 • Ročný predplatný lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci vybraných (zakúpených) tarifných zón po dobu 365 dní.
 • Ročný celosieťový lístok
  • Umožní neobmedzený počet a dĺžku jázd v rámci všetkých tarifných zón IDS Východ (teda celého územia východného Slovenska) počas 365 dní.

Cestovanie mimo zón zapísaných v predplatnom lístku

V prípade cesty, ktorej časť sa nenachádza v zóne alebo zónach, ktoré má cestujúci zapísané v predplatnom cestovnom lístku, si cestujúci zakúpi jednorazový lístok na celú trasu, avšak cena takéhoto lístka sa vypočíta iba podľa počtu tých zón na trase, ktoré cestujúci nemá zapísané v predplatnom lístku. Teda pri výpočte cestovného sa z danej trasy automaticky odpočíta náležitý počet zón, ktoré má cestujúci predplatené. Časová platnosť takéhoto lístka sa však určí podľa všetkých zón na trase.

Príklad:

Ak má cestujúci zakúpený predplatný lístok na všetky zóny medzi Košicami a Prešovom, ale bude chcieť ísť z Košíc až do Sabinova, zakúpi si jednorazový lístok Košice – Sabinov, pričom palubný počítač po priložení karty a identifikácii predplatených zón automaticky určí cenu cestovného iba podľa počtu zón medzi Prešovom a Sabinovom. Časová platnosť lístka sa však vypočíta podľa počtu všetkých tarifných zón medzi Košicami a Sabinovom. Ak bude mať cestujúci na dopravnej karte kredit pre nákup jednorazových lístkov, cestovné za chýbajúce zóny sa odpočíta z elektronickej peňaženky dopravnej karty. Ak cestujúci používa dopravnú kartu len ako nosič predplatného lístka, teda nemá na nej nabitú elektronickú peňaženku na nákup jednorazových lístkov, zaplatiť za zvyšné zóny bude môcť v hotovosti. To isté platí aj v prípadoch, kedy predplatené zóny nie sú na začiatku cesty, ale v ktoromkoľvek úseku cesty – vždy sa pre účel výpočtu cestovného z celkového počtu zón na trase odpočítajú.  

Cestovné sa bude týkať spojov regionálnej autobusovej dopravy dopravcov ARRIVA Michalovce, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov SK. Podrobné informácie budú dostupné v Tarife IDS Východ.