Kontaktujte nás


Kontaktné informácie

IDS Východ, s.r.o.

Adresa, na ktorej nás nájdete
(zároveň korešpondenčná adresa)
Strojárenská 3
040 01, Košice

Administratívne sídlo spoločnosti
Turgenevova 36
040 01, Košice

IČO: 52 681 734
DIČ: 212 110 4293
IČ DPH SK 212 110 4293

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK39 0200 0000 0041 9152 7355

Kde nás nájdete?