Kontaktujte nás

  Kontaktné informácie

  IDS Východ, s.r.o.

  Administratívne sídlo spoločnosti
  Turgenevova 36
  040 01, Košice

  Adresa, na ktorej nás nájdete
  (zároveň korešpondenčná adresa)
  Bačíkova 7, budova 3025,
  040 01, Košice

  IČO: 52 681 734
  DIČ: 212 110 4293
  IČ DPH SK 212 110 4293

  Bankové spojenie
  Všeobecná úverová banka, a.s.
  IBAN: SK39 0200 0000 0041 9152 7355

  Infolinka pre hlásenie problémov v doprave

  Na telefónnom čísle 055/333 33 31 alebo prostredníctvom elektronického formulára môžete 24 hodín denne a 7 dní v týždni hlásiť:

  • nevypravené spoje,
  • chronické meškania,
  • predčasné odchody spojov,
  • nevhodné správanie vodiča alebo spolucestujúcich,
  • nevhodné hygienické podmienky,
  • únik tržieb v dôsledku nevydávania cestovných lístkov.

  Prostredníctvom infolinky nie je možné nahlasovať pripomienky k cestovným poriadkom. V prípade žiadosti o zmenu cestovného poriadku použite nasledujúci formulár: Formulár na zmenu CP

  Kde nás nájdete?

  Sídlo firmy