V blízkej budúcnosti budeme priberať do tímu

1. Dopravný technológ so zameraním na infraštruktúrne projekty 
2. Dopravný technológ so zameraním na železničnú dopravu
3. Dopravné modelovanie – technológ, junior
4. Administratívna výpomoc

V prípade, že by ste mali záujem o niektorú z pozícii, zašlite nám životopis spolu s motivačným listom na adresu: idsvychod@idsvychod.sk