V blízkej budúcnosti budeme priberať do tímu

1. Dopravný technológ so zameraním na infraštruktúrne projekty 
2. Dopravný modelár – VISUM/VISSIM

V prípade, že by ste mali záujem o niektorú z pozícii, zašlite nám životopis spolu s motivačným listom na adresu: info@idsvychod.sk.