Plán dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja (PDO KSK) je súčasťou Plánu udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja. Aktualizovaný PDO v budúcnosti zabezpečí optimálnu obslužnosť kraja pri využití maximálnej efektívnosti verejných prostriedkov.

Dokumenty na stiahnutie:
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/