Zmluva

Zmluvný partner

Názov: ORID, s.r.o.

IČO: 45424462

Adresa: Strojárenská 3, Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami počas záväzku darcu bezodplatne prenechať darovaný hmotný majetok. Zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 7. 5. 2020.

Číslo zmluvy: 13/2020

Celková hodnota:

Platnosť zmluvy: od 14. 02. 2020

Dátum účinnosti: 08. 05. 2020

Dátum zverejnenia: 07. 05. 2020

Dátum podpisu: 14. 02. 2020

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: