Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove

IČO: 00327646

Adresa: Hlavná 73, Prešov

Informácie o zmluve

Predmet: Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta v roku 2020 na jeho účet a v jeho mene bude za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať v požadovanom rozsahu uvedené činnosti: a) - r) viď príloha. Suma 5000 eur s DPH mesačne.

Číslo zmluvy: 22/2020

Celková hodnota: 5000 €

Platnosť zmluvy: od 17. 09. 2020

Dátum účinnosti: 03 .10. 2020

Dátum zverejnenia: 02. 10. 2020

Dátum podpisu: 17. 09. 2020

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: