Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Mesto Košice

IČO: 00691135

Adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Mandatár sa zaväzuje, že v roku 2022 bude pre Mandanta vykonávať činnosti uvedené v tejto zmluve.

Číslo zmluvy: 27/21

Celková hodnota: 60000

Platnosť zmluvy: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Dátum účinnosti: 1. 1. 2022

Dátum zverejnenia: 31. 12. 2021 

Dátum podpisu: 30. 12. 2021

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: