Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Ing. Jozef Kubej JKC

IČO: 34376275

Adresa: Európska trieda 11, 040 13 Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Zabezpečenie a plnenie úloh súvisiacich so správou počítačovej siete.

Číslo zmluvy: 23/2021

Celková hodnota:

Platnosť zmluvy: 16. 11. 2021 - 31. 10. 2022

Dátum účinnosti: 24. 11. 2021

Dátum zverejnenia: 23. 11. 2021

Dátum podpisu: 16. 11. 2021

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť