Zmluva

Zmluvný partner

Názov: VÚB, a.s.

IČO: 31320155

Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Informácie o zmluve

Predmet: Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s.

Číslo zmluvy: 5/2021

Celková hodnota:

Platnosť zmluvy: Od 01. 03. 2021

Dátum účinnosti: 23. 03. 2021

Dátum zverejnenia: 22. 03. 2021

Dátum podpisu: 01. 03. 2021

Podpis: Ing. Milan Škorupa, PhD., Ing. Radovan Hužvík

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: