Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Anna Mária Matejovská, rod. Matejovská

IČO:

Adresa: Exnárová 3, 040 22 Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Vymaľovanie kuchynky a renovácia dvoch okien kuchynky.

Číslo zmluvy: 26/2020

Celková hodnota: 250 €

Platnosť zmluvy: od 26. 10. 2020

Dátum účinnosti: 07. 11. 2020

Dátum zverejnenia: 06. 11. 2020

Dátum podpisu: 26. 10. 2020

Podpis: Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ), Ing. Radovan Hužvík (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: