Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

IČO: 50349287

Adresa: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Informácie o zmluve

Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BSC7-71-77pre projekt s názvom „Dispečerský a informačný systém IDS Východ“

Číslo zmluvy: 25/2022

Celková hodnota: 564014.06 €

Platnosť zmluvy: do 31. 12. 2028

Dátum účinnosti: 13. 10. 2022

Dátum zverejnenia: 12. 10. 2022

Dátum podpisu: 07. 10. 2022

Podpis: Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ), Ing. Radovan Hužvík (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: