Zmluva

Zmluvný partner

Názov: EkoAuris PLUS, s.r.o.

IČO: 44882327

Adresa: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Informácie o zmluve

Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi komplexné služby prípravy a realizácie verejného obstarávania podľa Zákona o VO.

Číslo zmluvy: 4/2021

Celková hodnota: 3600 €

Platnosť zmluvy: Od 16. 02. 2021

Dátum účinnosti: 23. 02. 2021

Dátum zverejnenia: 22. 02. 2021

Dátum podpisu: 16. 02. 2021

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Služby v oblasti verejného obstarávania

Služby v oblasti VO

Objednávky:

Poznámka: