Zmluva

Zmluvný partner

Názov: WAME, s.r.o.

IČO: 47394625

Adresa: Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov

Informácie o zmluve

Predmet: Poskytovanie servisných a údržbových prác súvisiacich s odstraňovaním vád počítačového programu a riešením incidentov.

Číslo zmluvy: 31/2020

Celková hodnota: 1800

Platnosť zmluvy: 01. 12. 2020 - 01. 12. 2021

Dátum účinnosti: 19. 12. 2020

Dátum zverejnenia: 18. 12. 2020

Dátum podpisu: 01. 12. 2020

Podpis: Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ), Ing. Radovan Hužvík (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť