Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Ekorea plus s.r.o

IČO: 51203057

Adresa: Hanojská 1, Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Predmetom zmluvy je poskytovanie prác v oblasti miezd, spracovanie mzdovej agendy v termíne, cene a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21. 1. 2020.

Číslo zmluvy: 6/2019

Celková hodnota:

Platnosť zmluvy: od 01. 11. 2019

Dátum účinnosti: 22. 01. 2020

Dátum zverejnenia: 21. 01. 2020

Dátum podpisu: 01. 11. 2019

Podpis: Ing. Milan ŠKorupa, PhD. (konateľ), Ing. Radovan Hužvík (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť