Zmluva

Zmluvný partner

Názov: e-FIIA s.r.o.

IČO: 48212024

Adresa: Považská 2

Informácie o zmluve

Predmet: Vedenie účtovníctva v dohodnutom rozsahu. Zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21. 1. 2020.

Číslo zmluvy: 7/2019

Celková hodnota:

Platnosť zmluvy: od 05. 11. 2020

Dátum účinnosti: 22. 01. 2020

Dátum zverejnenia: 21. 01. 2020

Dátum podpisu: 05. 11. 2019

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Spracovanie účtovníctva 9/20

Spracovanie účtovníctva 8/20

Spracovanie účtovníctva 08/20_2

Priebežné spracovanie účtovnej agendy

Spracovanie účtovníctva 4/20

Spracovanie účtovníctva 3/20

Spracovanie účtovníctva 2/20

Spracovanie účtovníctva 1/20

Spracovanie Daňového priznania k dani z príjmu

Spracovanie účtovníctva 6/21

Spracovanie účtovníctva 7/21

Spracovanie účtovníctva 8/21

Spracovanie účtovníctva 9/21

Spracovanie účtovníctva 10/21

Spracovanie účtovníctva 11/21

Spracovanie účtovníctva 12/21

Spracovanie účtovníctva 4.Q 2021

Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 1.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 2.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 3.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 3.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 3.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 4.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 4.Q 2022

Spracovanie účtovníctva 1.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 1.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 1.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 2.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 2.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 2.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 3.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 3.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 3.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 4.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 4.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 4.Q 2023

Spracovanie účtovníctva 1.Q 2024

Objednávky:

Poznámka: