Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

IČO: 35949473, 51110369

Adresa: Sabinovská 16, Bratislava; Pri Rajčianke 2900/43, Žilina

Informácie o zmluve

Predmet: Vzájomná spolupráca a výmena informácií v oblasti organizácie verejnej dopravy. Zverejnené na www.idszk.sk dňa 30. 7. 2020.

Číslo zmluvy: 20/2020

Celková hodnota:

Platnosť zmluvy: od 30. 07. 2020

Dátum účinnosti: 31. 07. 2020

Dátum zverejnenia: 30. 07. 2020

Dátum podpisu: 30. 07. 2020

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť

Súvisiace dokumenty

Faktúry:

Objednávky:

Poznámka: