Odborná činnosť

Medzinárodná konferencia VOD sa bude konať v októbri

V dňoch 16. a 17. októbra 2023 sa uskutoční ďalší ročník medzinárodnej konferencie Verejná osobná doprava 2023 (VOD 2023). Konferencie sa každoročne zúčastňuje vyše sto

Odborná činnosť

Spolupráca s Ukrajinou na projekte CLIMADAM

Ukrajinská strana chce v rámci projektu vytvoriť dopravný model pre mesto Užhorod. Pri jeho tvorbe bude vychádzať zo skúsenosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Cezhraničný projekt CLIMADAM

Odborná činnosť

Plán udržateľnej mobility má zlepšiť dopravu v Prešovskom kraji

Rozsiahly strategický dokument je kľúčovým materiálom pre každú oblasť dopravy. Počíta aj s integrovaným dopravným systémom. Prešovský samosprávny kraj (PSK) už má Plán udržateľnej mobility (PUM)

pexels-photo-1108832
Odborná činnosť

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Je vykonávací strategický dokument, ktorý je podmienkou na čerpanie finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať dopravnú infraštruktúru a dopravné

pexels-photo-90550
Odborná činnosť

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Cieľom spracovania dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK je posilnenieregionálnej mobility a vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy, prostredníctvominvestičných a neinvestičných opatrení, ktoré budú navrhované na základeaktualizovaných

pexels-photo-3578767
Odborná činnosť

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

V súčasnosti prebieha spracovanie diela Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého zhotoviteľom je Žilinská univerzita v Žiline. Termín odovzdania diela je stanovený na marec

2019-15-08-14-10-38-800-800-2-bus-solaris
Odborná činnosť

Zber údajov o prímestskej autobusovej doprave

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať

pexels-lukas-590045
Odborná činnosť

Štúdia prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS

Štúdia prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdiarealizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS slúži ako východisko pre projektyzamerané na obnovu vybavovacieho a informačného systému autobusových dopravcov

pexels-fabrizio-verrecchia-298018
Odborná činnosť

Spoločný prepravný poriadok a spoločná tarifa KSK a PSK

KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Košickéhosamosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorúspracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry

2019-15-08-14-10-38-800-800-2-bezkontaktni-platba-vozy
Odborná činnosť

Modernizácia palubných počítačov v PSK

V Prešovskom samosprávnom kraji u autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. došlo v roku2018 k obnove vybavovacieho systému.Predmetom realizácie projektu „Online riadenie VOD a modernizácia