Dovozné je cena za prepravu batožiny alebo živých spoločenských zvierat (okrem psa prepravovaného spolu s cestujúcim) podľa podmienok určených Prepravným poriadkom IDS Východ.

Cena dovozného v tarifnej vzdialenosti do 50 km je 1,50 eur a v tarifnej vzdialenosti od 50 do 200 km je 3 eurá.