Vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú od nedele 11. decembra 2022 jazdiť podľa nového cestovného poriadku 2022/2023. Nový grafikon prinesie na východnom Slovensku nárast dopravného výkonu o viac než pol milióna kilometrov ročne. Na viacerých tratiach dôjde k zmene koncepcie dopravnej obsluhy a zavedeniu taktového systému. Najvýraznejšie zmeny sa dotknú železničných tratí Košice – Prešov – Lipany a Margecany – Červená Skala. Informovala o tom ZSSK.

Dôležité zmeny na východnom Slovensku:

 • Viac ako 50 %-ný nárast vlakov v pracovných dňoch na linkách Košice – Prešov a Prešov – Košice.
 • Nastane nárast dopravných výkonov počas letnej a zimnej turistickej sezóny na trati 182 Štrba – Štrbské Pleso.
 • Dôjde k zabezpečeniu prípojnej väzby medzi vlakmi REX Humenné – Košice a Ex Košice – Bratislava.
 • Zmena koncepcie dopravnej obsluhy na trati 188 Košice – Prešov – Lipany z dôvodu zavedenia pásmovej obsluhy vlakmi REX s nárastom dopravných výkonov.
 • Zmena koncepcie dopravnej obsluhy na trati 191 Medzilaborce mesto – Humenné. Posilnené vlaky v hodinovom intervale budú jazdiť v úseku Humenné – Koškovce.
 • Zavedenie priameho spojenia Čierna nad Tisou – Košice – Prešov vlakmi Os s minimálnym pobytom v Košiciach.
 • Celodenný taktový systém vlakov na trati 173 Červená Skala – Margecany so systémovou prestupnou väzbou na Os vlaky traťového úseku Poprad Tatry – Košice.
 • Previazanie vlakov Ex Bratislava – Košice s vlakmi REX Košice – Humenné a vlakmi Os Košice – Čierna nad Tisou.
Foto: ZSSK.

Tatranské elektrické železnice (TEŽ) + Ozubnicová železnica (OŽ) (trate 182, 183, 184):

 • Na trati 182 bude zavedený celodenný hodinový takt vlakov s výrazným nárastom rozsahu dopravy. V letnej a zimnej sezóne bude cca polhodinový takt. V stanici Štrba budú prípoje na vlaky OŽ zabezpečené pri vlakoch kategórie R z oboch smerov.
 • Na tratiach 183 a 184 bude zachovaný celodenný hodinový takt počas celého roka, v zimnej a letnej sezóne doplnený o posilnené vlaky.
 • V stanici Poprad-Tatry budú pri vlakoch kategórie R zo smeru Košice a na smery Bratislava a Košice zabezpečené prípoje s vlakmi TEŽ.
 • Na linkách ostane zachovaný samoobslužný výpravný systém (SVS), čo znamená, že cestujúci nastupuje do vlaku s platným cestovným lístkom a v prípade papierového cestovného dokladu si ho označí v označovači. Lístky je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK, prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie Ideme vlakom, e-shopu ZSSK na zssk.sk, prípadne u rušňovodiča. Viac informácií o SVS nájdete na → https://www.zssk.sk/samoobsluzny-vypravny-system-svs/.

Linka Poprad-Tatry – Kežmarok – Stará Ľubovňa / Tatranská Lomnica (trať 185):

 • V úseku Poprad-Tatry – Kežmarok budú v čase dopravnej špičky vlaky vedené každú hodinu, mimo nej v 2-hodinovom intervale. V nadväzujúcom úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa budú vlaky jazdiť v 2-hodinovom intervale.
 • K zásadnej zmene dôjde na úseku Poprad-Tatry – Tatranská Lomnica, na ktorom budú vedené priame vlaky, a to počas víkendov. Denne budú vedené len v letnej a zimnej turistickej sezóne.

Linka Košice – Kysak – Prešov/Lipany (trať 188):

 • Viac ako 50 %-ný nárast vlakov v pracovných dňoch na linkách Košice – Prešov a Prešov – Košice.
 • Na traťovom úseku dochádza k zavedeniu pásmovej obsluhy vlakov kategórie REX, ktoré na úseku Prešov – Lipany budú zastavovať ako Os vlaky vo všetkých železničných staniciach.
 • V pracovných dňoch budú vlaky premávať v hodinovom intervale, cez víkendy v 2-hodinovom intervale. Z Košíc budú vlaky odchádzať o 43. minúte a do Košíc budú prichádzať o 13. minúte. Do Lipian budú vlaky prichádzať o 57. minúte a odchádzať z nich budú o 3. minúte.
 • Medzi Košicami a Prešovom je tento systém doplnený o vlaky kategórie Os linky Čierna nad Tisou – Košice – Prešov, ktoré budú v pracovných dňoch v čase špičiek vedené v hodinovom intervale, inak v 2-hodinovom intervale. Z Košíc budú vlaky odchádzať o 58. minúte a prichádzať do nich budú o 59. minúte. Do Prešova budú vlaky prichádzať o 41. minúte a odchádzať z nich budú o 19. minúte.
 • Na úseku Košice – Prešov tak kombináciou vlakov Os a REX vznikne interval spojení do 30 minút v čase dopravnej špičky v pracovných dňoch. V čase dopravného sedla bude zabezpečený minimálne hodinový interval vlakov. Počas víkendov budú vedené vlaky REX v 2-hodinovom intervale a vlaky Os taktiež 2-hodinovom intervale.
 • V Kysaku budú vlakmi REX zabezpečené pravidelné prestupné väzby na vlaky Ex a Os. V Košiciach budú zabezpečené prestupné väzby na vlaky smerom na Zvolen os. st. a Moldavu nad Bodvou mesto. V opačnom smere od vlakov z Moldavy nad Bodvou mesta a Budapešti.
 • V letnej sezóne budú zavedené „turistické vlaky“ Prešov – Margecany – Banská Bystrica a Košice – Prešov – Stará Ľubovňa.

Linka Košice – Trebišov – Michalovce – Humenné (trať 190 + 191):

 • Na linke bude premávať celkovo 9 párov regionálnych expresov v 2-hodinovom intervale, s posilnením v rannej špičke do Košíc a v poobedňajšej špičke z Košíc.
 • Vlaky kategórie REX na tejto linke budú mať v ŽST Košice prípojnú väzbu k vlakom Ex Košice – Bratislava, k R Košice – Zvolen a v Humennom na smery Medzilaborce a Stakčín.
 • Všetky vlaky kategórie REX na linke budú premávať s novými, resp. modernizovanými vozňami a motorovými jednotkami. Klimatizované vozidlá na tejto linke sú vybavené wi-fi pripojením na internet a umožňujú prepravu imobilných cestujúcich i bicyklov.

Linka Michaľany – Trebišov – Humenné (trať 191):

 • Vlaky kategórie Os na úseku Michaľany – Trebišov budú premávať v 2-hodinovom takte, pričom v rannej a poobedňajšej špičke budú doplnené na hodinový interval s prípojnými väzbami v stanici Michaľany.
 • Na uvedenom traťovom úseku budú vlaky zo stanice Michaľany odchádzať o 3. minúte a do stanice prichádzať o 53. minúte. V opačnom smere, v stanici  Trebišov, bude príchod o 26. minúte, pričom odchod zo stanice Trebišov bude o 30. minúte.
Foto: shutterstock.

Linka Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné (trať 193):

 • Osobné vlaky budú jazdiť na linke v 2-hodinovom intervale, v čase špičky každú hodinu.
 • Jeden Os vlak vychádzajúci zo stanice Strážske bude v úseku Humenné – Strážske vedený priamymi vozňami vlakom REX 1904. Pôjde o vlaky:
  • REX 1904 (Humenné 6:38 – Strážske 6:47 – Košice 8:19),
  • Os 9106 (Strážske 6:51 – Prešov 8:13).
 • Na linke bude vo večerných hodinách zavedený jeden nový vlak Os 9136 (Humenné 21:40 – Prešov 23:13).
 • ZSSK plánuje realizovať všetky spoje na linke prostredníctvom moderných dieselmotorových jednotiek (DMJ) radu 861, resp. nových alebo zmodernizovaných vozňov.
 • V letnej sezóne budú zavedené „turistické vlaky“ Prešov – Humenné – Stakčín.

Linka Prešov – Bardejov (trať 194):

 • Na linke budú premávať osobné vlaky v 2-hodinovom intervale.
 • Z Prešova budú vlaky odchádzať o 24. minúte a do Prešova budú prichádzať o 33. minúte. Prichádza tak k zachovaniu regionálne požadovaných návozov/odvozov do zamestnania a škôl, za súčasného predĺženia prestupného času v Kysaku v prípade cestovania vlakmi Ex linky Košice – Bratislava počas pracovných dní. Do Bardejova budú vlaky prichádzať a odchádzať o 29. minúte.
 • Z dôvodu lepšieho zabezpečenia dochádzky žiakov a zamestnancov do Prešova a Bardejova, pre ktorých sú príchody na 33./29. minútu už neskoré, budú vlaky v rannej špičke vedené v skoršej polohe. Pôjde o vlaky:
  • Os 9200 (Bardejov 4:23 – Prešov 5:27),
  • Os 9204 (Bardejov 6:23 – Prešov 7:27),
  • Os 9201 (Prešov 4:18 – Bardejov 5:23),
  • Os 9203 (Prešov 6:18 – Bardejov 7:23).
 • ZSSK plánuje všetky osobné vlaky na linke zabezpečovať modernými DMJ radu 861, ktoré disponujú klimatizáciou, wi-fi pripojením a možnosťou prepravy imobilných cestujúcich či bicyklov.
 • V letnej sezóne budú zavedené „turistické vlaky“ Košice – Prešov – Bardejov.
 • Na linke ostane zachovaný samoobslužný výpravný systém (SVS), čo znamená, že cestujúci nastupuje do vlaku s platným cestovným lístkom a v prípade papierového cestovného dokladu si ho označí v označovači. Lístky je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK, prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie Ideme vlakom, e-shopu ZSSK na zssk.sk, prípadne u rušňovodiča. Viac informácií o SVS nájdete na → https://www.zssk.sk/samoobsluzny-vypravny-system-svs/.

Linka Humenné – Medzilaborce mesto (trať 191):

 • Osobné vlaky budú na linke jazdiť v základnom 2-hodinovom intervale na úseku Humenné – Medzilaborce mesto. Z Humenného budú odchádzať o 36. minúte a prichádzať do neho budú o 24. minúte. Z Medzilaboriec mesta budú mať odchod o 18. minúte, pričom príchod do Medzilaboriec mesta bude o 53. minúte.
 • Celodenný 2-hodinový interval budú dopĺňať vložené vlaky na úseku Humenné – Koškovce, ktoré skracujú interval medzi vlakmi na 60 minút v čase špičky Z Koškoviec budú mať odchod o 2. minúte a príchod do nich budú mať o 58. minúte.
 • ZSSK plánuje všetky osobné vlaky na linke zabezpečovať novými modernými DMJ radu 861, ktoré disponujú klimatizáciou, wi-fi pripojením a možnosťou prepravy imobilných cestujúcich či bicyklov.
 • Na linke ostane zachovaný samoobslužný výpravný systém (SVS), čo znamená, že cestujúci nastupuje do vlaku s platným cestovným lístkom a v prípade papierového cestovného dokladu si ho označí v označovači. Lístky je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK, prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie Ideme vlakom, e-shopu ZSSK na zssk.sk, prípadne u rušňovodiča. Viac informácií o SVS nájdete na → https://www.zssk.sk/samoobsluzny-vypravny-system-svs/.

Linka Humenné – Stakčín (trať 196):

 • Rozsah vlakovej dopravy na tejto trati ostáva zachovaný, na linke budú premávať vlaky v hodinovom intervale, v čase  frekvenčného sedla bude obsluha zabezpečená v 2-hodinovom intervale.
 • Väčšinu spojení zabezpečia moderné DMJ radu 861. resp. modernizované vozne.
 • V letnej sezóne budú zavedené „turistické vlaky“ Prešov – Humenné – Stakčín.
 • Na linke ostane zachovaný samoobslužný výpravný systém (SVS), čo znamená, že cestujúci nastupuje do vlaku s platným cestovným lístkom a v prípade papierového cestovného dokladu si ho označí v označovači. Lístky je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK, prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie Ideme vlakom, e-shopu ZSSK na zssk.sk, prípadne u rušňovodiča. Viac informácií o SVS nájdete na → https://www.zssk.sk/samoobsluzny-vypravny-system-svs/.

ZSSK v Prešovskom samosprávnom kraji:

 • zastavuje v 124 staniciach/zastávkach,
 • prevádzkuje dopravu na 400 km železničných tratí.
K zmenám grafikonu dochádza aj v Košickom kraji. Foto: shutterstock.

Linka Košice – Moldava nad Bodvou mesto (trať 160)

 • V úseku Košice – Moldava nad Bodvou mesto bude vedených 9 párov denných vlakov, ktoré budú zabezpečovať celodenný 2-hodinový interval osobných vlakov.
 • Vzhľadom na možnosti infraštruktúry a z dôvodu vytvorenia prestupných nadväzností sa menia polohy vlakov: Košice – odchod o 25. minúte, Moldava nad Bodvou mesto – príchod o 7. minúte, Moldava nad Bodvou mesto – odchod o 14. minúte, Košice – príchod o 59. minúte. Výnimkami budú ranné a večerné vlaky.
 • Na linke ostane zachovaný samoobslužný výpravný systém (SVS), čo znamená, že cestujúci nastupuje do vlaku s platným cestovným lístkom a v prípade papierového cestovného dokladu si ho označí v označovači. Lístky je možné zakúpiť si v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK, prostredníctvom SMS, mobilnej aplikácie Ideme vlakom, e-shopu ZSSK na zssk.sk, prípadne u rušňovodiča. Viac informácií o SVS nájdete na → https://www.zssk.sk/samoobsluzny-vypravny-system-svs/.

Linka Košice – Poprad-Tatry (trať 180)

 • Ponuka verejnej dopravy na traťovom úseku bola stabilizovaná a ostáva nezmenená.
 • V dopravnej špičke budú jazdiť vlaky z/do Košíc každú hodinu, mimo nej každé 2 hodiny.
 • V uzlových staniciach budú zabezpečené prípojné väzby s ďalšími regionálnymi linkami:
  • v Košiciach smer Čierna nad Tisou a Humenné,
  • v Kysaku smer Prešov, Lipany,
  • v Margecanoch smer Nálepkovo, Červená Skala,
  • v Poprade-Tatrách smer Kežmarok a Starý Smokovec.
 • V letnej sezóne budú zavedené „turistické vlaky“ Košice – Margecany – Banská Bystrica.

Linka Košice – Čierna nad Tisou (trať 190)

 • Na uvedenom traťovom úseku dochádza k posunu taktu systémových vlakov o hodinu, pre zachovanie prestupných nadväzností od/na vlaky linky Ex Košice – Bratislava.
 • V čase špičky budú jazdiť regionálne vlaky v smere do/z Košíc každú hodinu, mimo špičky
  v 2-hodinovom intervale.
 • Vlaky kategórie Os na tejto linke budú z Košíc odchádzať o 6. minúte a do Košíc prichádzať o 50. minúte. Vlaky zo stanice Čierna nad Tisou budú odchádzať o 5. minúte a do stanice budú prichádzať o 49. minúte.
 • Vlakom Os 8536 z Čiernej nad Tisou bude zabezpečený prípoj na nočný vlak Poľana zo stanice Košice smerom na Zvolen a Nové Zámky (Bratislava). Vlak Os 8536 tak bude premávať mimo takt, o 35 minút skôr (odchod 20:30 – príchod 22:20).
 • Na úseku Košice – Michaľany bude v pracovných dňoch zavedený jeden pár nových vlakov:
  • Os  8506 (Michaľany 6:48 – Košice 7:50),
  • Os  8527 (Košice  18:06 – Michaľany 19:01).
 • Osobné vlaky budú vedené ako priame vlaky na linke Čierna nad Tisou – Košice – Prešov.

Linka Margecany – Nálepkovo – Červená Skala (trať 173)

 • Osobné vlaky v úseku Margecany – Nálepkovo budú v pracovných dňoch v čase špičky vedené v hodinovom takte, mimo špičky a počas víkendov v 2-hodinovom takte, pričom v stanici Margecany bude zabezpečená systémová prípojná väzba na Os vlaky traťového úseku Poprad Tatry – Košice.
 • Cez víkendy a sviatky a v turistickej sezóne budú pre lepšie prepojenie regiónov a oblasti Slovenského raja vedené vlaky Zr (zrýchlené vlaky), ktoré budú premávať až do/z Banskej Bystrice. Na linke Margecany – Banská Bystrica v uvedenom období vznikne 4-hodinový takt vlakov Zr, ktorý bude vo vybraných časoch a dňoch efektívne predĺžený letnými vlakmi až do ŽST Košice resp. Prešov.

ZSSK v Košickom samosprávnom kraji:

 • zastavuje v 93 staniciach/zastávkach,
 • prevádzkuje dopravu na 475 km železničných tratí.

Objednávateľom dopravných výkonov v železničnej doprave je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Zdroj: Tlačová správa ZSSK