Od 7. mája 2022 bude most na Škultétyho ulici v Prešove kvôli rekonštrukcii uzavretý. Od tohto dátumu dôjde k výrazným zmenám v prímestskej autobusovej doprave a MHD.

Zmeny v prímestskej autobusovej doprave

Upozorňujeme cestujúcich, ktorí využívajú zastávky prímestskej autobusovej dopravy „Prešovská univerzita“ a „Levočská“ na zmeny odchodov spojov kvôli dopravnej situácii vyvolanej rekonštrukciou mosta Škultétyho v Prešove.

Autobusy premávajúce z Prešova v smere do Popradu, Levoče, Margecian, Krompách a Širokého budú od soboty 7. mája 2022 z dôvodu úplnej uzávierky mosta premávať po obchádzkovej trase. Obchádzka bude vedená cez ulice Košická, Pražská, Budovateľská a Škultétyho. Autobusy budú zastavovať na zastávkach „Košická, Priemyselné centrum“ a „Škultétyho“. Cestujúcim preto odporúčame, aby si skontrolovali odchody jednotlivých spojov prostredníctvom www.cp.sk

Spoje prímestskej autobusovej dopravy, ktoré neobsluhujú zastávku „Prešovská univerzita“ budú premávať po mestskom obchvate cez ulicu Pražská. Rekonštrukcia by mala trvať osem mesiacov.

Zmeny v MHD Prešov

Najväčšie zmeny sa dotknú trolejbusových liniek, ktorých premávka bude upravená. Premávka pôvodnej linky 38 bude pozastavená – táto linka nebude po dobu rekonštrukcie mosta premávať. Linka 2 bude obsluhovaná autobusmi v upravenej trase. Trolejbusové linky 55D a 7 budú priamo z Hlavnej ul. presmerované na konečnú zastávku „Železničná stanica“, pričom otáčanie trolejbusov bude vykonávané na okružnej križovatke pri OBI. Trolejbusové linky 4 a 8 budú mať v pracovných dňoch posilnený interval spojov na 12 minút cez školské dni a 15 minút cez prázdniny, aby bol vykompenzovaný výpadok linky 38 na Sídlisku III a sídlisku Sekčov. 

Ako náhrada za zrušené trolejbusové linky 238 a čiastočne upravené 5 a 5D budú zriadené náhradné autobusové linky 2 a 3, ktoré zabezpečia spojenie západnej časti mesta (ul. 17. novembra, Obrancov mieru) so Železničnou stanicou, centrom mesta a Sídliskom III.

Podrobné informácie týkajúce sa verejnej dopravy súvisiacich s rekonštrukciou mosta na Škultétyho ulici v Prešove nájdete na tomto odkaze: https://lnk.sk/esbq.

Podrobné informácie týkajúce sa obchádzkových trás individuálnej automobilovej dopravy súvisiacich s rekonštrukciou mosta na Škultétyho ulici v Prešove nájdete na tomto odkaze: https://lnk.sk/htf2.

V súvislosti s rekonštrukciou mosta na ul. Škultétyho v Prešove dochádza aj k zjednosmerneniu mosta na ul. Jána Pavla II. Toto zjednosmernenie nebude mať dopad na obchádzkové trasy prímestskej autobusovej dopravy.

Autor: IDS Východ, s.r.o./DPMP, a.s.
Foto: MsÚ Prešov