Potrebné je počítať s 15 až 20-minútovými meškaniami.

Upozorňujeme cestujúcich do obcí Valaliky, Kokšov-Bakša, Geča, Čaňa, Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Skároš a Gyňov na obmedzenia v regionálnej autobusovej doprave, ktoré budú prebiehať v sobotu 2. marca a v nedeľu 3. marca 2024. V uvedených dňoch môže dochádzať k 15 až 20-minútovým meškaniam autobusových spojov.

Dôvodom sú plánované práce na osadzovaní nosníkov na mostný objekt budúcej cesty R4 Šaca – Košické Olšany. Medzi jednotlivými manipulačnými operáciami – uzávierkami bude doprava riadená za pomoci regulovčíkov.

Autor: IDS Východ, s.r.o.