Na košické cesty sa opäť vrátil cyklobus, ktorý cestujúcich zavezie do rekreačnej oblasti Jahodná. Cyklobus bude jazdiť na linke číslo 14 počas voľných dní.

Od nedele 1. mája 2022 do nedele 25. septembra 2022 je v prevádzke MHD Košice autobus s cyklonosičom. Ide o stojan nainštalovaný na zadnom čele vozidla, ktorý umožňuje umiestnenie a prepravu bicyklov. Preprava sa vykonáva za dodržiavania pravidiel určených Prepravným poriadkom DPMK, a.s. 

Cyklobus premáva počas voľných dní na linke 14 a týka sa všetkých spojov na Jahodnú okrem posledného večerného spoja linky a všetkých spojov z Jahodnej okrem posledného večerného spoja. Nástup a výstup s bicyklom je možný len na zastávkach „Havlíčkova“, „Alpinka“ a „Jahodná, chata“.

Bicykel je v zmysle platnej tarify považovaný za batožinu, preto je cestujúci povinný zakúpiť pri jeho preprave cestovný lístok v hodnote 0,90 €. Lístok je platný 60 minút.

Odchody cyklobusu zo zastávky „Havlíčkova“: 08:29, 10:29, 12:29, 14:29, 16:29, 18:29.

Odchody cyklobusu zo zastávky „Jahodná, chata“: 8:52, 10:52, 12:52, 14:52, 16:52, 18:52.

Zdroj: DPMK
Foto: DPMK