Na vybraných spojoch dochádza k zmene časových polôh a úprave odchodov z jednotlivých zastávok.

Od nedele 27. februára 2022 dochádza k drobným zmenám v cestovných poriadkoch SAD Prešov. Na vybraných spojoch dôjde k skráteniu jazdnej doby a úprave odchodov z jednotlivých zastávok. Zmeny nastanú na týchto linkách:

 • 707 416   Prešov – Sedlice – Klenov – Margecany
 • 707 417   Prešov – Brežany – Kvačany – Žipov
 • 707 418   Prešov – Župčany – Kojatice
 • 707 419   Prešov – Križovany – Ovčie – Víťaz – Široké
 • 707 421   Prešov – Lipovce – Široké – Víťaz
 • 707 424   Prešov – Jarovnice – Chminianska Nová Ves – Hermanovce – Štefanovce – Renčišov

Uvedené zmeny súvisia s otvorením obchvatu diaľnice „D1“ Prešov, západ – Prešov, juh vrátane tunela Prešov. Zmeny nemajú vplyv na odchody spojov z východiskovej stanice a zastávok okrem spoja zo zastávky „Bajerov, rázcestie Žipov“ smer Prešov, ktorý bude vedený v novej časovej polohe o 8:40 hod, teda o 5 minút skôr.

Na základe požiadaviek cestujúcich dochádza aj k nasledovným zmenám:

 • Spoj na trase Prešov – Hermanovce s odchodom o 15.10 h z „Prešov, AS“ bude po novom najprv zachádzať do obce Hermanovce a až následne do obce Chminianska Nová Ves, časť Bunde.
 • Spoj na trase Giraltovce – Stuľany bude vedený až po zastávku „Stuľany, č. d. 48“
 • Dôjde aj k zmene časovej polohy spoja na trase Prešov – Veľký Slivník, ktorý bude po novom odchádzať zo stanice v Prešove o 7.05 h.
 • Spoj na trase Bardejov – Kučín bude po novom odchádzať z „Bardejov, AS“ o 5:55 hod., teda o 10 minút neskôr. Táto zmena vyvolá aj zmenu časovej polohy spoja na trase Kučín – Bardejov, ktorého odchod zo zastávky „Kučín“ bude o 6.25 h, teda o 5 minút neskôr.

K zmene časových polôh spojov dochádza aj na linkách:

 • 707 424 Prešov – Hermanovce,
 • 712 455 Giraltovce – Stuľany,
 • 707 438 Prešov – Veľký Slivník,
 • 701 404 Bardejov – Kučín,
 • 701 404 Kučín – Bardejov,
 • 701 406 (Bardejov – Marhaň – Giraltovce),
 • 701 407 (Bardejov –Dubie – Marhaň – Giraltovce),
 • 701 412 (Bardejov – Prešov – Košice),
 • 707 430 (Prešov – Medzany – Sabinov – Lipany),
 • 707 435 (Prešov – Ratvaj – Jakubovany),
 • 707 436 (Prešov – Uzovce – Hubošovce),
 • 707 437 (Prešov – Terňa – Závadka),
 • 707 438 (Prešov – Fintice – Veľký Slivník),
 • 707 446 (Prešov – Hanušovce nad Topľou – Giraltovce – Stropkov),
 • 707 449 (Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné – Snina / Michalovce).

Cestujúcim odporúčame, aby si overili premávku svojho spoja na www.cp.sk alebo v nasledujúcom PDF zozname.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Ján Štovka