Železnice Slovenskej republiky pripravili cestovný poriadok na obdobie 2024/2025.

Ide o rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR pre obdobie 2024/2025, ktorý je spracovaný na základe objednávky železničných podnikov a je určený na pripomienkovanie zo strany širokej verejnosti. V nasledujúcich mesiacoch sa predpokladá jeho finálne dopracovanie do konečného návrhu GVD. Návrhy cestovných poriadkov tratí 191 (úsek Bánovce n/Ondavou – Humenné – Medzilaborce mesto), 193 (úseku Strážske – Humenné) a 196 (Humenné – Stakčín) neboli doposiaľ z dôvodu výlukovej činnosti uzatvorené.

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať do 21. 7. 2024 na poštovú adresu:

IDS Východ, s.r.o.
Bačíkova 7
040 01 Košice

Prostredníctvom e-mailu na info@idsvychod.sk.

Zoznam tratí na území východného Slovenska (KSK a PSK):

Trať 160 Košice – Plešivec (– Zvolen) v pdf.

Trať 169 Košice – Hidasnémeti v pdf.

Trať 173 Červená Skala – Margecany v pdf.:

Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (–Žilina) v pdf.

Trať 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica v pdf.

Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč v pdf.

Trať 190 Košice – Čierna nad Tisou – Čop v pdf.

Trať 191 Michaľany – Humenné (– Łupków) v pdf.

Trať 193 Prešov – Humenné v pdf.

Trať 194 Prešov – Bardejov v pdf.

Trať 196 Humenné – Stakčín v pdf.

Cestovné poriadky všetkých tratí si môžete pozrieť po kliknutí na Rámcový návrh GVD 2024/2025 (ZIP).

Zdroj: CP (ŽSR)