Od 1. januára 2022 vstúpila do platnosti nová tarifa MHD Košice. Ročný cestovný lístok zlacnel. Cestujúci majú k dispozícii okrem doterajších druhov lístkov aj ďalšie varianty virtuálnych cestovných lístkov.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zvýhodňuje pravidelných cestujúcich. Ročný cestovný lístok od nového roka zlacnel, jeho cena sa znížila z 242 eur na 199 eur.

Predplatný cestovný lístok na BČK je možné zakúpiť na predajných miestach DPMK a.s.  najskôr 30 dní  pred požadovaným dňom platnosti alebo elektronicky cez internet prostredníctvom e-shopu DPMK. Virtuálny cestovný lístok – predplatený cestovný lístok je možné si zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie schválenej dopravcom najskôr 30 dní pred požadovaným dňom platnosti.

Rozšírená ponuka virtuálnych lístkov

Virtuálne predplatné cestovné lístky bude po novom možné zakúpiť na 7, 30, 90, 180 a 365 dní priamo v mobilnej aplikácii. Túto možnosť bude Dopravný podnik postupne nasadzovať u všetkých predajcov virtuálnych predplatných cestovných lístkov. Takto zakúpené virtuálne lístky platia bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých linkách MHD vrátane nočných spojov, pričom platia na uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným začiatkom platnosti.

Predplatný cestovný lístok so zľavou je možné zakúpiť len na obdobie, počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá. Virtuálne cestovné lístky sú platné po úspešnom vykonaní platby a  uplynutí stanoveného časového intervalu. Medzi vykonaním platby a  začiatkom platnosti cestovného lístka je stanovený časový limit približne 90 sekúnd. Lístky sú neprenosné. Po uplynutí doby, na ktorú bol virtuálny cestovný lístok aktivovaný, lístok stráca svoju platnosť.

Benefit pre stálych cestujúcich

DPMK zavádza benefit pre cestujúceho, ktorý má platný ročný predplatený cestovný lístok na BČK alebo ročný virtuálny cestovný lístok – predplatný cestovný lístok. V rámci tohto lístka si môže pozastaviť jeho platnosť, avšak na maximálne 30 kalendárnych dní. Môže tak spraviť iba raz počas jeho platnosti a pôvodná platnosť ročného predplateného cestovného lístka sa tak posunie. Ročný predplatený cestovný lístok nesmie byť prenesený z BČK iného cestujúceho.

Novinka pre študentov

Ušetria aj budúci, resp. súčasní študenti vysokých škôl. Ak úspešní maturanti alebo bakalári predložia potvrdenie o prijatí na VŠ, resp. na druhý stupeň VŠ štúdia, budú mať nárok na polovičné cestovné vždy až do 30. septembra daného roku.

Zdroj: DPMK, mesto Košice
Foto: shutterstock