Prímestské autobusové spoje pre študentov nebudú v Košickom samosprávnom kraji premávať dočasne od piatka 16. októbra 2020. KSK túto zmenu schválil vzhľadom k poklesu cestujúcich kvôli dištančnému vzdelávaniu na stredných školách.

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o dištančnom vzdelávaní na stredných školách od 12. októbra 2020, s čím je spojené zníženie mobility študentov, ktoré má priamy vplyv na využitie autobusových spojov prímestskej pravidelnej dopravy, schválil Košický samosprávny kraj cestovné poriadky dopravcov eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s. s dočasným pozastavením prevádzky autobusových spojov, so značkami „V“ a „N“, t.j. autobusových spojov, ktoré premávajú len v posledný deň školského vyučovania pred víkendom (prázdninami) a v posledný deň víkendu (prázdnin) pred dňom školského vyučovania.

Tieto autobusové spoje nebudú od 16. októbra 2020 premávať, nakoľko ich hlavným účelom je doprava študentov na internáty a z internátov a ide najmä o tzv. „posilové“ spoje, ktoré v súčasnej situácii strácajú opodstatnenie a význam.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: dispecer