Premávka je zabezpečená celotýždenne, a to trinástimi pármi spojov počas školských pracovných dní a šiestimi pármi spojov počas víkendov a sviatkov.

Od 1. januára 2024 zabezpečuje dopravnú obsluhu obce Podhradík nachádzajúcu sa vo východnej časti doliny Prešova Dopravný podnik mesta Prešov. Doposiaľ ju zabezpečoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) pomocou zmluvného dopravcu SAD Prešov. Vzhľadom na potrebu zvyšovania efektivity prevádzky a financovania, ale aj s ohľadom na blížiacu sa integráciu verejnej hromadnej dopravy vstúpili PSK, IDS Východ, Obec Podhradík a DPMP, a. s. do spoločných rokovaní s cieľom vyriešiť obsluhu tejto obce vhodnejším a ekonomicky udržateľnejším spôsobom.

Výsledkom niekoľkomesačnej práce je predĺženie existujúcej linky MHD č. 13 z konečnej vo Vyšnej Šebastovej až do obce Podhradík. Linka 13 teda od 1. januára 2024 premáva v trase Veľká pošta – Čierny most – Rusínska – Jurkovičova – Karpatská – Ľubotice – Pažica – Herlianska – Kamence – Rázc. Vyšná Šebastová – Vyšná Šebastová (Severná) – Nižný koniec – Podhradík a späť.

V Podhradíku autobus zastavuje na dvoch zastávkach – Nižný koniec, ktorá sa nachádza v mieste pôvodnej zastávky SAD (Podhradík, č. d. 81) a na konečnej zastávke Podhradík, ktorá sa nachádza na priestranstve pri obecnom úrade, kde sa bude autobus aj otáčať. Dva páry spojov budú skúšobne premávať aj ďalej, až na parkovisko pod zrúcaninu hradu Šebeš, kde vznikne zastávka Pod hradom Šebeš. Všetky zmienené zastávky MHD sa nachádzajú v II. tarifnom pásme, pričom hranica tarifného pásma ostáva nezmenená. 

Premávka MHD je zabezpečená celotýždenne, a to 13 pármi spojov počas školských pracovných dní a 6 pármi spojov počas víkendov a sviatkov. Časové polohy spojov nadväzujú na doterajší cestovný poriadok linky 13, vykonané boli ale drobné posuny odchodov spojov, aby bolo možné zosúladiť požiadavky cestujúcich a obcí.

TS: DPMP