Košický samosprávny kraj, IDS Východ a autobusový dopravca eurobus pridávajú nové spoje z Moldavy nad Bodvou cez sídlisko v Moldave a cez obec Mokrance do Priemyselného parku Veľká Ida. Premávať začnú od 1. apríla 2023.

V súvislosti so zmenou organizácie pracovného času všetkých firiem pôsobiacich v Priemyselnom parku Veľká Ida (pracovné zmeny 6.00 – 18.00 h a 18.00 – 6.00 h) vznikla potreba zabezpečiť návoz a odvoz zamestnancov z Moldavy nad Bodvou na 18-tu hodinu.

Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ, s.r.o. a dopravcom eurobus, a.s. zavádzajú s platnosťou od 1. apríla 2023:

  • nový autobusový spoj linky 802 450, ktorý zabezpečí návoz na pracovnú zmenu o 18.00 h, bude premávať z autobusovej zastávky „Moldava nad Bodvou, mesto“ o 17.09 h denne. Spoj bude vedený cez sídlisko v Moldave nad Bodvou a následne cez obec Mokrance do „Priemyselného parku Veľká Ida“ s príchodom o 17.45 h,
  • nový autobusový spoj linky 802 450, ktorý zabezpečí odvoz z pracovnej zmeny končiacej o 18. hodine, bude premávať z „Priemyselného parku Veľká Ida“ o 18.15 h a bude vedený cez obec Mokrance a sídlisko v Moldave nad Bodvou na autobusovú zastávku „Moldava nad Bodvou, mesto“ s príchodom o 18.45 h.

Zavedenie vyššie uvedených nových spojov vyvoláva zmeny v súčasne platných cestovných poriadkoch, ktoré budú rovnako realizované od 1. apríla 2023, a to nasledovne:

  • počas pracovných dní dôjde k obmedzeniu prevádzky spoja 23 linky 802 450, ktorý v súčasnosti odchádza z „Moldavy nad Bodvou, mesto“ o 17.15 h do Turne nad Bodvou. Cestujúcim do Turne nad Bodvou odporúčame využiť spoj 38 linky 808 405, ktorý má odchod z „Moldavy nad Bodvou, mesto“ smer Rožňava o 17.20 h (o 5 minút neskôr), pričom spoj bude presmerovaný cez autobusové zastávky „Turňa nad Bodvou, aut. st.“ a „Dvorníky, čak.“,
  • počas pracovných dní dôjde ku skráteniu spoja 95 linky 802 450, ktorý v súčasnosti premáva po trase „Moldava nad Bodvou, mesto – Turňa nad Bodvou, cementáreň“ s odchodom o 17.40 h po autobusovú zastávku „Dvorníky, čak.“,
  • počas pracovných dní dôjde k obmedzeniu prevádzky spoja 40 linky 802 454, ktorý v súčasnosti premáva v úseku „Turňa nad Bodvou, cementáreň – Moldava nad Bodvou, mesto“ s odchodom o 18.15 h. Cestujúcim z autobusovej zastávky Turňa nad Bodvou, aut. st. odporúčame využiť spoj 19 linky 802 453 s odchodom o 18.54 h smer Moldava nad Bodvou, ktorý pokračuje až do Košíc,
  • počas sobôt, nedieľ a štátom uznaných sviatkov dôjde k obmedzeniu prevádzky spoja 59 linky 802 452, ktorý v súčasnosti premáva po trase Moldava nad Bodvou – Peder – Žarnov – Janík – Moldava nad Bodvou s odchodom o 17.15 h.

Cestovné poriadky platné od 1. apríla 2023 budú zverejnené na internetových stránkach: www.eurobus.sk a www.cp.sk.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: dispecer