Od utorka 14. februára 2023 nebude v Košiciach premávať MHD. Odborári Dopravného podniku mesta Košice ohlásili štrajk, ktorý potrvá do odvolania.

Pozornosť cestujúcej verejnosti upriamujeme na služby prímestskej autobusovej dopravy, ktorá môže na území mesta Košice čiastočne riešiť situáciu spôsobenú štrajkom.

Cestujúcim, ktorí sa nevyhnutne potrebujú dopraviť do centra mesta, môžu pomôcť prímestské autobusové spoje zo zastávky Lingov (pre sídlisko Dargovských hrdinov a Košickú Novú Ves), Važecká (pre sídlisko Nad Jazerom, VSS križovatku a Juh), Podnikateľská (pre Barcu, VSS križovatku a Juh), SOŠ automobilová (pre Západ), Šaca Benzinol (pre Šacu), Moskovská (pre sídlisko KVP a Terasu), Havlíčkova (pre Sever), Moňok (pre sídlisko Ťahanovce), Pod Furčou (pre Džungľu).

Prímestské autobusové spoje zastavujú aj na ďalších zastávkach v Košiciach. Napríklad autobusové spoje z juhu a západu zastavujú na zastávke Námestie osloboditeľov, autobusové spoje prichádzajúce zo severu na Mlynskej bašte a autobusové spoje zo západu na Magistráte mesta Košice.

Cestujúci s dopravnou kartou DPMK môžu využiť svoj nabitý kredit aj na zakúpenie cestovného lístka v spojoch prímestskej autobusovej dopravy. Pozor! Nemôžu využiť zakúpený predplatný cestovný lístok (mesačník) – ten platí len v DPMK. Za základný cestovný lístok môžu cestujúci platiť aj hotovosťou, ale je to drahšie o 50 centov.

Odchody prímestských autobusových spojov si cestujúci môžu vyhľadať na www.cp.sk.

Počas pracovných dni premáva prímestská autobusová doprava:

  • zo zastávky Lingov na autobusovú stanicu

od 6.00. do 7.00 premáva 12 spojov

od 7.00 do 8.00 premáva 10 spojov

od 8.00 do 9.00 premáva 7 spojov

  • zo zastávok Moňok a Pod Furčou na zastávku Bosákova a autobusovú stanicu

od 6.00. do 7.00 premáva 6 spojov

od 7.00 do 8.00 premáva 8 spojov

od 8.00 do 9.00 premávajú 3 spoje

  • zo zastávky Havlíčkova na zastávku Mlynská bašta a autobusovú stanicu

od 6.00. do 7.00 premávajú 2 spoje

od 7.00 do 8.00 premávajú 3 spoje

od 8.00 do 9.00 premávajú 2 spoje

  • zo zastávok Myslava Grunt, Moskovská a Magistrát mesta Košice na Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu

od 6.00. do 7.00 premávajú 3 spoje

od 7.00 do 8.00 premávajú 3 spoje

od 8.00 do 9.00 premávajú 2 spoje

  • zo zastávok Šaca Benzinol a Perešská na zastávky SOŠ automobilová, Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu

od 6.00. do 7.00 premáva 7 spojov

od 7.00 do 8.00 premáva 6 spojov

od 8.00 do 9.00 premáva 5 spojov

  • zo zastávky SOŠ automobilová na Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu

od 6.00. do 7.00 premáva 7 spojov

od 7.00 do 8.00 premáva 10 spojov

od 8.00 do 9.00 premáva 7 spojov

  • zo zastávok Podnikateľská a VSS križovatka na zastávky Ryba, Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu

od 6.00. do 7.00 premáva 13 spojov

od 7.00 do 8.00 premáva 9 spojov

od 8.00 do 9.00 premáva 5 spojov

  • zo zastávok Važecká, Dneperská a VSS križovatka na zastávky Ryba, Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu

od 6.00. do 7.00 premáva 7 spojov

od 7.00 do 8.00 premávajú 4 spoje

od 8.00 do 9.00 premávajú 4 spoje

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: dispecer