Piatkové študentské spoje v relácii Košice – Prešov – Stropkov –  Svidník budú premávať v zmenenom režime.

V prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja došlo k zmene organizovania študentských piatkových posilových spojov. Od 1. apríla 2022 môžu študenti dochádzajúci z Košíc do Stropkova využívať priame autobusové spojenie. Piatkový posilový spoj odchádza z Košíc do Svidníka o desať minút neskôr a cestou zachádza aj do Stropkova.

Konkrétne zmeny jednotlivých autobusových spojov nájdete v nasledujúcom zozname:

  • Spoj č. 20 na linke 712414 s odchodom z „Košice, AS“ o 14.00 h a s odchodom z „Prešov, AS“ o 14.40 h má priame pokračovanie do Svidníka (bez zmien, teda bez zachádzky cez Stropkov).
  • Spoj č. 8 na linke 712414 s odchodom z „Prešov, AS“ o 14.35 h má priame pokračovanie do Svidníka (bez zachádzky cez Stropkov).
  • Spoj č. 10 na linke 711406 s odchodom z „Košice, AS“ o 14.10 h a s odchodom z „Prešov, AS“ o 14.50 h má pokračovanie cez Stropkov do Svidníka.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Erik Wittner