Nové zmluvy sú nastavené tak, aby sa kvalita služieb a komfort pri cestovaní každoročne zvyšovali. Zmeny začnú platiť od 1. apríla.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka v piatok 25. februára podpísal nové zmluvy s úspešnými uchádzačmi verejného obstarávania na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy. Súťaž vyhrali dopravcovia ARRIVA Michalovce a eurobus. Nové zmluvy budú účinné od 1. apríla 2022, platiť budú nasledujúcich sedem rokov s možnosťou opcie na ďalšie tri roky.

Víťazní dopravcovia sa podpisom zmluvy zaviazali zvyšovať kvalitu služieb a komfort pri cestovaní prímestskou autobusovou dopravou. „Aj keď bol proces verejného obstarávania náročný a jeho príprava trvala dva roky, súťaž sa nám podarilo zorganizovať tak, že na rozdiel od niektorých iných vyšších územných celkov sme ju dotiahli do úspešného konca bez väčších komplikácii. Pre obyvateľov nášho kraja sme týmto krokom zabezpečili bezproblémové a plynulé cestovanie regionálnou autobusovou dopravou. Od začiatku platnosti zmlúv ostáva v platnosti súčasná tarifa aj cestovné poriadky, avšak cestujúci postupne dostanú vyšší komfort pri cestovaní. Do nových zmlúv sme zahrnuli také podmienky, ktoré zaručujú obnovu vozidlového parku. Cestujúci tak budú nastupovať do modernejších a lepšie vybavených autobusov. Verím, že aj vďaka tomu sa nám podarí zatraktívniť verejnú dopravu a motivovať cestujúcich presadnúť z áut do autobusov,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Spoločnosť ARRIVA Michalovce bude naďalej prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu v oblasti Košice Východ, ktorá zahŕňa regióny Zemplín, Sobranecko a Medzibodrožie. Spoločnosť eurobus bude obsluhovať oblasť Košice Západ v regiónoch Spiš, Gemer a okolie Košíc.

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane využitia opcie predstavuje 456 795 774 eur. Suma, ktorá vzišla z verejného obstarávania je v prípade spoločnosti ARRIVA Michalovce 1,527 eur za jeden kilometer a v prípade eurobusu je to 1,5523 eur za jeden kilometer. Pre porovnanie, v Bratislavskom kraji sa cena za jeden kilometer po novom pohybuje na úrovni 1,7673 eur, v Žilinskom kraji je to v priemere 1,71 eur za kilometer.

Súťaž vyhrali súčasní dopravcovia ARRIVA Michalovce a eurobus. Foto: KSK.

Dopravcovia budú mať od začiatku apríla povinnosť modernizovať vo vozidlách vybavovací systém, čo urýchli nástup cestujúcich a skráti čas prepravy. Minimálne polovica autobusov bude klimatizovaná, pričom tento podiel sa bude každý rok zvyšovať o päť percent, takže na konci platnosti zmlúv budú jazdiť už len klimatizované vozidlá. Dopravcovia tiež budú povinní zabezpečiť maximálny priemerný vek vozidiel, ktorý nesmie presiahnuť 9 rokov, podmienkou je aj zabezpečenie nízkopodlažných autobusov v objeme 15 percent.

Nové zmluvy obsahujú podmienky zahrnuté v štandardoch kvality IDS Východ. „Cestujúci budú môcť uhrádzať cestovné nielen v hotovosti a klasickými dopravnými kartami, ale pribudnú aj ďalšie spôsoby platieb, a to bankovou kartou a QR kódmi, súčasne so zavedením novej zónovej Tarify IDS Východ. Samozrejmosťou je už dnes možnosť platby mobilom prostredníctvom virtuálnej dopravnej karty. V rámci východného Slovenska chceme postupne zaviesť plne funkčný integrovaný dopravný systém vrátane zmeny tarify a zavádzania garantovaných prestupov, čo bude podľa nových zmlúv už plne v kompetencii objednávateľa, teda kraja,“ uviedol konateľ spoločnosti IDS Východ Radovan Hužvík. 

Pozícia Košického samosprávneho kraja sa posilnila pri rozhodovaní o tarifnej politike, prepravnom poriadku, zapojení dopravcov do integrovaného dopravného systému a zmenách v štruktúre vozidlového parku s ohľadom na zmeny v dopyte cestujúcich. Dopravcovia majú zároveň povinnosť realizovať nariadené optimalizačné opatrenia v prevádzke, čo sa bude priamo prejavovať aj vo výške príspevku za služby vo verejnom záujme z rozpočtu KSK.

Tlačová správa KSK
Foto: KSK