V Michalovciach tento týždeň ukončili stavebné práce na výstavbe novej autobusovej stanice. Zmluvný dopravca Košického samosprávneho kraja, spoločnosť ARRIVA Michalovce, začal s jej budovaním na jar tohto roka. Na novej stanici budú zastrešené nástupištia, súčasťou budú odstavné plochy pre autá a autobusy. Vyššiu informovanosť cestujúcich zabezpečí elektronická informačná tabuľa.

Na projekt prestupného terminálu s príslušným informačným systémom získala ARRIVA nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Cena prác sa vyšplhala na 1 187 000 eur, z toho autobusový dopravca financoval 15 percent. V stredu bola výstavba novej autobusovej stanice ukončená a za účasti predsedu Košického samosprávneho (KSK) kraja Rastislava Trnku oficiálne odovzdaná spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. Informovalo o tom tlačové oddelenie KSK.

Pre cestujúcich bude sprístupnená až po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Dovtedy sa bude využívať pôvodná stanica, ktorá sa nachádza na opačnej strane predstaničného námestia.

„Košický samosprávny kraj, ktorý financuje prímestskú autobusovú dopravu ako službu vo verejnom záujme prostredníctvom zmluvných dopravcov, chce vytvárať pre svojich občanov moderné, bezpečné a bezbariérové podmienky cestovania. Sme radi, že po presťahovaní autobusovej stanice z Kostolného námestia k železničnej stanici v Michalovciach sa podarilo dokončiť výstavbu nového prestupného terminálu. Táto stanica by mala byť jednou z najmodernejších v kraji, nástupištia sú zastrešené a priamym prechodom napojené aj na železničnú stanicu,“ povedal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Výstavba autobusovej stanice v Michalovciach je ukončená. Foto: KSK.

Novovybudovaný prestupný terminál má zlepšiť podmienky pre rozvoj verejnej osobnej dopravy na Zemplíne, predstavuje moderný dopravný uzol v rámci integrovanej dopravy v súlade s koncepciou Košického samosprávneho kraja.

Okrem zastrešenia nástupných a výstupných plôch je stanica vybavená mobiliárom ako sú lavičky, odpadkové koše, označníky, zábradlia a protiveterné zasklené steny. Priestor autobusovej stanice dopĺňa zeleň. Vstup do areálu pre vjazd a výjazd autobusov umožňuje rampový systém po nasnímaní evidenčného čísla vozidla. Súčasťou modernizácie je nové osvetlenie a pre vyhlasovanie organizačných hlásení je nainštalované rozhlasové zariadenie. Terminál je permanentne monitorovaný kamerovým systémom.

“Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu infraštruktúry, bezpečnosti a k zásadnému zlepšeniu organizácie dopravy v Michalovciach. Investícia zahŕňala vybudovanie nástupíšť, ich zastrešenie, odstavné plochy pre osobné autá a autobusy. Zároveň na nástupištiach pribudnú dve riadkové obojstranné elektronické informačné tabule a pri vstupe na dispečing veľká desaťriadková elektronická informačná tabuľa s on-line informáciou o odchodoch, prípadne meškaniach autobusových spojov,“ uviedol Gejza Sačko, generálny riaditeľ ARRIVA Michalovce.

Na novej autobusovej stanici sú tri výstupištia, šesť nástupíšť, 38 odstavných plôch pre autobusy a 22 parkovacích miest pre individuálnu automobilovú dopravu, z toho je jedno parkovacie miesto určené pre vozičkárov. Terminál poskytuje tzv. suchý prechod pre cestujúcu verejnosť z výstupíšť alebo nástupíšť do budovy ŽSR, dispečingu ARRIVA a do spoločného vestibulu, kde sa nachádza aj čakáreň.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: KSK