Zmeny začnú platiť od nedele 13. decembra. Cestujúci by si mali skontrolovať zvyčajné odchody vlakov a autobusov. Ich aktuálnu podobu je možné nájsť na www.cp.sk.

Spoje prímestskej autobusovej dopravy, ktoré v rámci Košického samosprávneho kraja prevádzkujú dopravcovia ARRIVA Michalovce a.s. a eurobus, a.s., budú premávať podľa nových cestovných poriadkov. Cestujúci by si preto mali vopred skontrolovať linky a spoje, ktoré plánujú využiť. Viaceré úpravy nadväzujú na zmenu grafikonu železničnej dopravy, ktorý začne platiť v rovnaký deň, ako cestovné poriadky v prímestskej autobusovej doprave, teda 13. decembra.

„Aj napriek tomu, že cestovné poriadky sa menia každý rok, spolu s IDS Východ a našimi autobusovými dopravcami sa snažíme zlepšovať dopravnú obslužnosť v našom kraji. Počet kilometrov, ktoré autobusy najazdia síce nebudú vyššie, no dôjde k optimalizácii niektorých spojení. Zároveň pribudnú ďalšie expresné spoje, ktoré zrýchlia prepravu cestujúcich, dôjde k rozšíreniu služby autobusov na zavolanie, či k zavedeniu nových spojov pre študentov. K zlepšeniu dopravnej obslužnosti v našom kraji dochádza aj vďaka dobrej spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Nové cestovné poriadky budú platiť od 13. decembra. Foto: KSK.

„Spoje prímestskej autobusovej dopravy sme sa snažili prispôsobiť tak, aby plynule nadväzovali na jednotlivé vlakové spojenia. Výrazné zmeny nastali najmä na Spiši. Kvôli rekonštrukcii železničného uzla Žilina prídu rýchliky do Košíc o desať minút neskôr a z Košíc budú odchádzať o desať minút skôr,“ informoval Radovan Hužvík, konateľ spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorej zakladateľmi sú Košický a Prešovský samosprávny kraj. Na úpravách nového cestovného poriadku spolupracovalo aj oddelenie dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja a obaja zmluvní autobusoví dopravcovia kraja. Zmeny vychádzajú z podnetov od starostov obcí, dopravcov, ale aj pripomienok cestujúcej verejnosti.

V upravenom cestovnom poriadku pribudne aj ďalšie expresné spojenie medzi Sobrancami a Košicami, ktoré bude zabezpečovať autobus vyššieho štandardu. Odchod linky zo Sobraniec bude v pracovných dňoch o 7.10 h s príchodom do Košíc o 8.50 h. Ďalší expresný spoj vzniká zrýchlením spoja o 15.45 h z Michaloviec do Košíc a spoja z Košíc o 18.00 h s príchodom o 19.33 h do Sobraniec. V aktuálnych cestovných poriadkoch sú už plánované aj nové expresné spojenia medzi Košicami a Rožňavou s pokračovaním do Dobšinej alebo Revúcej. K ich zavedeniu však dôjde až na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja po spomalení šírenia nákazy koronavírusom a zrušení opatrení na obmedzenie mobility.

„K významným zmenám patrí aj vylepšené spojenie na rýchliky v železničnej stanici Rožňava z mesta Rožňava a priľahlých obcí. Dobrou správou je, že v novom cestovnom poriadku sú naplánované aj turistické spojenia, ktoré počas leta zabezpečia lepšiu dostupnosť Slovenského raja zo severnej aj južnej časti východného Slovenska. Konkrétne to bude spojenie Spišská Nová Ves – Telgárt cez Grajnár a Dedinky a tiež Rožňava – Dobšiná – Dedinky,“ uviedol Hužvík.

V Košickom kraji sa zmenia cestovné poriadky. Foto: shuttesrtock.com.

V novom cestovnom poriadku zavádza Košický kraj čiastočné taktové cestovné poriadky (linka Spišská Nová Ves – Poráč), nové dopravné spojenia pre študentov zo Stredy nad Bodrogom cez Zemplín a Cejkov do Trebišova, ranné spojenie pre obyvateľov obcí od Oborína až po Bánovce nad Ondavou a predĺženie spoja do Trhovišťa s prestupom na expresný spoj do Košíc. Pre študentov z časti Fejséš (Kráľovský Chlmec) bolo zavedené nové spojenie do Čiernej nad Tisou. Okrem toho košická župa rozširuje ponuku tzv. autobusov na zavolanie. Od 13. decembra pribudne takýto spoj aj do obcí Veľká a Malá Tŕňa.

Zároveň dochádza aj k obmedzeniu dopravných služieb tam, kde existujú iné dopravné alternatívy alebo je preukázaný nezáujem cestujúcich, napríklad zrušenie jedného páru spojov zo Sobraniec do Prešova. Výsledkom je zlepšenie dopravnej obslužnosti Košického kraja bez celkového nárastu počtu ubehnutých kilometrov.

Obyvateľov Košického kraja sa budú týkať aj plánované zmeny v cestovných poriadkoch zmluvných dopravcov Prešovského samosprávneho kraja, ktorými sú BUS Karpaty spol. s.r.o., SAD Humenné, a.s., SAD Poprad, a.s. a SAD Prešov, a.s. Nové cestovné poriadky v PSK vstúpia do platnosti 1. januára 2021.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: shutterstock.com