Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. a mesto Prešov sa aj tento rok spoločne zapájajú do nadnárodnej kampane s názvom Európsky týždeň mobility, ktorý potrvá v termíne od 16. do 22. septembra 2022. Našou ťažiskovou aktivitou je už rozbehnutá výtvarná súťaž pre deti do 12 rokov. V tejto súťaži boli predĺžené termíny až do polovice októbra 2022. Podrobnejšie informácie nájdete v samostatnom článku. Ďalšie aktivity pod patronátom DPMP, a.s. sa budú konať v piatok 16. septembra 2022.

Tradičnou súčasťou Európskeho týždňa mobility (ETM) je Deň bez áut, v rámci ktorého je preprava na denných linkách MHD bezplatná pre všetkých cestujúcich. Tento rok bude možné bezplatne cestovať v piatok 16. septembra 2022 v rámci celej siete MHD. To znamená, že zadarmo môžete cestovať ako v I., tak aj v II. tarifnom pásme. Bezplatná preprava je realizovaná v spolupráci DPMP, a.s., mesta Prešov, mesta Veľký Šariš a ostatných obcí, ktoré sú obsluhované našou MHD.

Zároveň si dovoľujeme cestujúcich upozorniť, že preprava na nočných linkách nie je bezplatná a riadi sa platnou Tarifou MHD v Prešove. Zároveň upozorňujeme, že nárok na bezplatnú prepravu počas ETM nie je definovaný v Prepravnom poriadku MHD v Prešove, a preto cestujúcim nevzniká nárok na vrátenie cestovného za nevyužitý alebo čiastočne využitý predplatný cestovný lístok.

Kde vás vodič MHD nevidí?

V uplynulých rokoch sa mestu Prešov, ale aj okolitým obciam, podarilo výrazne rozšíriť sieť cyklistických trás a do povedomia sa čoraz viac dostávajú bicykle a kolobežky ako alternatíva k iným druhom dopravy. Tieto formy prepravy sú veľmi ekologické a zdravé, no prinášajú so sebou isté riziká v cestnej premávke. Stále platí, že cyklisti sú po chodcoch najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Preto sme sa rozhodli po rokoch opäť oživiť našu osvetovú kampaň, ktorá nesie názov “Kde vás vodič MHD nevidí?”. V rámci kampane organizujeme interaktívnu výstavu v spolupráci s EPERIA Shopping Mall, kde odprezentujeme mŕtve uhly, teda miesta, ktoré vodič MHD v spätných zrkadlách nevidí a predstavujú riziko kolízie pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Autobus spolu s vyznačenými mŕtvymi uhlami na vozovke bude vystavený, v piatok 16. septembra 2022, v čase od 14:00 do 17:00 hod., pred obchodným centrom EPERIA Shopping Mall na sídlisku Sekčov. K OC sa môžete dopraviť linkami MHD na zastávku Martina Benku, Laca Novomeského, Rusínska alebo Eperia. Okrem chodcov a vodičov však veľmi radi uvítame práve aktívnych cyklistov a užívateľov kolobežiek, ktorí sa môžu na vlastnej koži presvedčiť, kde ich zo sedadla vodiča autobusu nie je vidieť.

Spoločne s autobusom vám budú spoločnosť robiť odborní zamestnanci DPMP, a.s., ktorí vám ochotne ukážu a vysvetlia problematiku. Samozrejmosťou je možnosť sadnúť si za volant autobusu a pozorovať, ktoré miesta sú v spätných zrkadlách (ne)viditeľné. K dispozícii tiež budú rôzne informačné materiály súvisiace so 60. výročím trolejbusovej premávky v Prešove. Je nám zároveň potešením, že v autobuse budeme môcť vystaviť aj pohár, ktorý získal tím DPMP, a.s. v súťaži zručnosti vodičov autobusov MHD v Bratislave, ktorá sa konala v sobotu 10.9.2022. Na tejto súťaži sme si ako družstvo odniesli skvelé 1. miesto a ako jednotlivci zaujali naši vodiči 1. a 3. miesto.

Zdroj: DPMP, a.s., MsÚ Prešov
Foto: Erik Wittner