V zmysle „Harmonogramu prác pre zostavu GVD 2023/2024“ bol organizátorovi IDS Východ doručený manažérom infraštruktúry Konečný návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2023/2024.

Železnice Slovenskej republiky zároveň informujú, že cestovné poriadky náhradnej autobusovej dopravy na tratiach 191, 193 a 196 vychádzajú z predbežnej objednávky dopravcu ZSSK, a.s. a môžu byť do začiatku platnosti GVD 2023/2024 aktualizované.

Organizátor IDS Východ predkladá Konečný návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2023/2024 na oboznámenie verejnosti.

Trať 160 Košice – Plešivec (–Zvolen) v pdf.

Trať 169 Košice – Hidasnémeti v pdf.

Trať 173 Červená Skala – Margecany v pdf.

Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (–Žilina) v pdf.

Trať 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica v pdf.

Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč v pdf.

Trať 190 Košice – Čierna nad Tisou – Čop v pdf.

Trať 191 Michaľany – Humenné (– Łupków) v pdf.

Trať 193 Prešov – Humenné v pdf.

Trať 194 Prešov – Bardejov v pdf.

Trať 196 Humenné – Stakčín v pdf.

Cestovné poriadky všetkých tratí si môžete pozrieť po kliknutí na Konečený návrh GVD 2023/2024 (ZIP).

Foto: shutterstock