Študenti z okolia Starej Ľubovne sa v nedeľu dostanú na internáty do krajských miest komfortnejšie.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s IDS Východ a Ľubovnianskym regionálnym združením dosiahli ďalšiu pozitívnu zmenu v grafikone vlakovej dopravy. Študentom z okolia Starej Ľubovne sa zlepší nedeľná dochádzka na internáty do Prešova a Košíc. Zmeny sa týkajú štyroch regionálnych vlakov na úsekoch Stará Ľubovňa – Plaveč a Plaveč – Prešov – Košice. Do platnosti vstúpia od 2. mája 2023.

„Teší ma, že naša snaha opäť priniesla pozitívne výsledky. Po pridaní ranného vlaku pre študentov z Lipian dochádzajúcich do Prešova prijalo Ministerstvo dopravy SR ďalšie z našich pripomienok ku grafikonu vlakovej dopravy. Študentov z okolia Starej Ľubovne rozhodne poteší komfortnejší spôsob dochádzky na internáty v krajských mestách. Okrem toho sa skvalitní aj spojenie regiónu s Popradom vďaka priamemu nedeľnému vlaku Plaveč – Stará Ľubovňa – Poprad,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Na trase Košice – Prešov – Lipany dôjde k predĺženiu trasy vlaku až do Plavča, ktorý bude premávať počas nedieľ a 1. novembra (nepôjde 7. mája, 29. októbra a počas letných prázdnin od 2. júla do 27. augusta). V rovnakom režime bude vlak v úseku Lipany – Prešov – Košice začínať už v Plavči (odchod z Plavča do Košíc o 17.31 h).

Dnešný vlak Stará Ľubovňa – Plaveč – Lipany bude premávať len po Plaveč (príchod o 17.23 h), kde bude zabezpečený 8-minútový prestup na vlak do Prešova a Košíc. V opačnom smere namiesto vlaku Lipany – Plaveč – Stará Ľubovňa bude premávať vlak Plaveč – Stará Ľubovňa – Poprad-Tatry s odchodom z Plavča o 17.37 h.

V nadväznosti na zmeny v grafikone plánuje PSK od júna 2023 úpravy cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy tak, aby boli zabezpečené nadväznosti na vlaky v Plavči a Starej Ľubovni.

PSK a IDS Východ pravidelne upozorňujú Ministerstvo dopravy SR aj na piatkovú dopravu z internátov medzi Prešovom a regiónom Starej Ľubovne. Uvedené nedostatky nie je možné riešiť úpravou systému prímestskej autobusovej dopravy, ktorá je týmto vystavená enormnému náporu cestujúcich. Riešením je úprava vedenia vlakových spojov, o ktorú sa snaží PSK v spolupráci s organizátorom IDS Východ.

TS PSK