Výsledkom spoločného projektu, do ktorého sa zapája už aj mesto Košice, má byť pohodlnejšia preprava na jeden cestovný doklad. Zámerom je tiež koordinácia prímestskej dopravy s mestskou.

So spoločnosťou IDS Východ, s.r.o., ktorú založil Košický a Prešovský samosprávny kraj, začal spolupracovať ďalší partner. K iniciatíve postupného zavedenia integrovaného dopravného systému (IDS) na východnom Slovensku sa najnovšie pridalo už aj mesto Košice.

„Spolupráca oboch krajov a krajských miest je pre efektívne fungovanie integrovanej dopravy nevyhnutná, preto ma veľmi teší, že sa k nám a mestu Prešov pripojili aj Košice. Našou spoločnou víziou bude koordinácia a zefektívnenie spolupráce medzi prímestskou a mestskou dopravou. Jednou z hlavných činností v najbližšom kalendárnom roku bude práca na tarifnej integrácii mestskej a prímestskej dopravy. Pracujeme na tom, aby východniari, podobne ako sú na to zvyknutí v zahraničí, mohli cestovať v oboch krajoch na jeden lístok, a to bez ohľadu na prestupy medzi viacerými druhmi dopravy,“ priblížil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Mesto Košice bude spolupracovať na tvorbe IDS. Foto: dispecer.

Úlohou spoločnosti IDS Východ, s.r.o. je v priebehu nasledujúcich rokov vytvoriť spoľahlivý a atraktívny systém verejnej hromadnej dopravy. Výsledkom má byť rýchlejšie cestovanie na jeden cestovný doklad medzi viacerými dopravcami, cestovné poriadky s vytvorenými nadväznosťami či pohodlnejšia preprava. „IDS by mal cestujúcim priniesť výhody pri cestovaní verejnou dopravou, a zmeniť ich doterajšie návyky, teda motivovať ich viac cestovať dopravnými prostriedkami nielen mestskej, ale aj železničnej alebo prímestskej autobusovej dopravy. Takisto by pre nich mala byť atraktívna cena cestovného, keďže celková suma bude výhodnejšia ako súčasná cena z kombinácie jednotlivých druhov dopravy. Garantovaná bude nadväznosť spojov a zväčší sa rozsah prepravných kapacít. Veríme, že jednoduchší systém jedného spoločného cestovného lístka pre všetky druhy verejnej dopravy v kraji cestujúci po jeho zavedení ocenia,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Základným motívom systému IDS Východ je totiž zosúladiť prímestskú, mestskú aj železničnú dopravu, čím by sa komplexne vyriešilo cestovanie na území oboch krajov.

„Vstup mesta Košice do spolupráce je dôležitým krokom pre budovanie IDS aj na území obsluhovanom mestskou dopravou. Chceme zaistiť výhodné prepojenie oboch krajských miest a ďalších častí Prešovského a Košického kraja. Postupne bude taktiež nevyhnutné spolupracovať na harmonizácii cestovných poriadkov jednotlivých dopráv či dispečerskej kontrole ich dodržiavania. Verím, že naša spolupráca prinesie výsledky a bude impulzom k preferencii modernej verejnej dopravy,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Foto: shutterstock.com

Príprava zavedenia integrovanej dopravy na východe Slovenska sa začala vlani. Ešte skôr, ako mesto Košice, sa do spolupráce zapojilo mesto Prešov, ktoré je partnerom v IDS Východ, s.r.o. od septembra tohto roka. „Pre všetkých cestujúcich je veľmi dobrou správou, že do prípravy Integrovaného dopravného systému sa už pridalo aj mesto Košice. Základom pre fungovanie IDS je totiž zjednodušenie dopravného spojenia medzi dvomi najväčšími mestami na východnom Slovensku. Ide o moderný a inovatívny spôsob, ktorým môžeme zatraktívniť verejnú dopravu, a to aj formou zjednotenia tarify či efektívnejšieho využívania dopravných prostriedkov. Ľuďom, ktorí dochádzajú za prácou či za štúdiom navyše môžeme spríjemniť cestovanie,“uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Budovanie IDS je dlhodobým procesom, ktorý zahŕňa napríklad postupné zavádzanie taktových cestovných poriadkov, pravidelných prestupných nadväzností, spoločnú tarifu, vytvorenie centrálneho dispečingu, či budovanie moderných terminálov a záchytných parkovísk. Nevyhnutnosťou pre správne fungovanie je aj technické zladenie informačných a vybavovacích zariadení vo všetkých vozidlách všetkých dopravcov zapojených do systému IDS Východ.

Video:

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: dispecer